Dziękujemy Twój adres email został pomyślnie dodany do newslettera Polityki Zdrowotnej.

Loża ekspertów

Natalia Łojko

Senior Associate, Radca prawny
Kancelaria KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

Natalia Łojko, radca prawny, od ponad 14 lat zajmuje się bieżącą obsługą firm farmaceutycznych w szeroko pojętych dziedzinach prawa farmaceutycznego i refundacyjnego, prawa własności intelektualnej, w tym ochronie danych osobowych, reklamie i dystrybucji leków oraz w bieżących kwestiach gospodarczych. Specjalizuje się w kwestiach związanych z refundacją, kontraktowaniem świadczeń zdrowotnych, kwestiach regulacyjnych, w tym ochronie danych osobowych, reklamą i dystrybucją leków oraz produktów z pogranicza. Prowadzi sprawy sądowe w sądach administracyjnych i...

Komentarze i wypowiedzi
Marek Posobkiewicz

p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Jest specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych, medycyny morskiej i tropikalnej oraz organizacji ochrony zdrowia. Specjalista w dziedzinie medycyny hiperbarycznej. Stale wykonuje pracę dla Medical Radio – ogólnoświatowego system radiostacji umożliwiający świadczenie nieodpłatnych usług telemedycznych dla załóg statków znajdujących się na morzu. Sędzia Sądu Lekarskiego Wojskowej Izby Lekarskiej. Pełnił funkcję Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu, a następnie zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego. Od...

Komentarze i wypowiedzi
Marek Balicki

Lekarz, polityk, dwukrotny minister zdrowia

Jest absolwentem Akademii Medycznej w Gdańsku, specjalistą w dziedzinie anestezjologii (I st.) i psychiatrii (II st.).

Jest członkiem powołanej przez Prezydenta Andrzeja Dudę Narodowej Rady Rozwoju, członkiem Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN, przewodniczącym Rady Fundacji Polska Liga Walki z Rakiem oraz prezesem Stowarzyszenia Oddziałów Psychiatrycznych Szpitali Ogólnych. Uczestniczy także w pracach Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Kierował kilkoma szpitalami warszawskimi (m. in. Szpitalem Psychiatrycznym „Drewnica”), dwukrotny minister zdrowia (2003 oraz 2004-2005), doradca...

Komentarze i wypowiedzi
Damian Patecki

Wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

Lekarz rezydent anestezjologii i intensywnej terapii. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Jest założycielem i pierwszym szefem organizacji skupiającej młodych lekarzy.

Komentarze i wypowiedzi
Prof. Janusz Heitzman

Lekarz, specjalista psychiatra, dr hab. nauk medycznych.

Jest profesorem nadzwyczajnym I dyrektorem naczelnym Instytu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,  kierownikiem Kliniki Psychiatrii Sądowej. Nauczyciel akademicki i wykładowca od w Uniwersytecie Jagiellońskim  w Krakowie,  w Collegium Medicum (do 2014 roku) , na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Psychiatrycznego. W latach 2010 -2013 był Prezesem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a od 2013 pełni funkcję wiceprezesa. Jest członkiem Zarządu Sekcji Psychiatrii Sądowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,  członkiem Zarządu Polskiego...

Komentarze i wypowiedzi
Jadwiga Rudnicka

Inżynier, posłanka na Sejm I kadencji, senator w latach 2005-2007, od lat związana ze służbą zdrowia 

Od 1991 roku związana jest ze służbą zdrowia, społecznie i politycznie. Przez ponad 20 lat rozbudowywała Centrum Onkologii w Gliwicach, pełniąc funkcję pełnomocnika dyrektora  ds. inwestycyjnych. Pełniła funkcję Prezesa Fundacji na rzecz Hospicjum w Gliwicach. Była także wiceprzewodniczącą Oddziału Śląskiego Polskiego Komitetu Zwalczania Raka. W latach 2005-2007 z ramienia Senatu była członkiem ministerialnej Rady do spraw Zwalczania Chorób Nowotworowych.

Komentarze i wypowiedzi
Marcin Kędzierski

Manager i niezależny ekspert z dziedziny informatyki medycznej.

Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań prawnych i technicznych przez administrację publiczną dla różnych sektorów gospodarki. Były urzędnik ministerstwa zdrowia oraz ministerstwa administracji i cyfryzacji. Były Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, gdzie odpowiadał za system informacji w ochronie zdrowia. Jest autorem szeregu rozwiązań z zakresu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Ekspert z dziedziny informatyki medycznej oraz innowacyjnych technologii medycznych. Współpracuje ze świadczeniodawcami dostawcami technologii...

Komentarze i wypowiedzi
Andżelika Możdżanowska

Dziennikarka, ekonomistka i polityk, posłanka na Sejm (Polskie Stronnictwo Ludowego)

Jest absolwentka zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz ochrony środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Założycielka i prezeska Stowarzyszenia „Po Prostu Pomagam”. Od lat związana z Polskim Stronnictwem Ludowym. W latach 2011-2015 jako senator zasiadała w komisjach: samorządu terytorialnego i administracji państwowej; polityki społecznej i rodziny; kultury i środków przekazu, której była wiceprzewodniczącą. W 2015 r. pełniła funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Premiera w Gabinecie premier Ewy Kopacz. Od 2015 jest posłanka z...

Komentarze i wypowiedzi
Elżbieta Puacz

Diagnosta laboratoryjny, specjalista z mikrobiologii i zdrowia publicznego, prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w Warszawie 

Absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie na kierunku biologia i studiów podyplomowych z zakresu zarządzania spółką prawa handlowego ochrony zdrowia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Specjalista zdrowia publicznego i mikrobiologii.  Uzyskała stopień doktora nauk medycznych z dziedziny biologii medycznej w Akademii Medycznej w Lublinie.

Od 2010 r. jest prezesem Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych w Warszawie. Zawodowo...

Komentarze i wypowiedzi
Piotr Piotrowski

Założyciel Fundacji 1 Czerwca

Od 12 lat zmaga się z chorobą syna. W 2012 roku był organizatorem przed Ministerstwem Zdrowia protestu  pacjentów i lekarzy przeciwko obstrukcyjnym działaniom administracji. Od tamtej pory aktywnie angażuje się w działania w obrębie praw pacjentów, oraz mające na celu budowanie poszanowania i porozumienia pomiędzy pacjentami, administracją publiczną, świadczeniodawcami i lekarzami. Był inicjatorem i liderem niezależnego społecznego ruchu w ochronie zdrowia „Porozumienie 1 Czerwca” skupiającego ponad 30 organizacji pozarządowych, osób prywatnych, ekspertów i lekarzy. W czerwcu 2013...

Komentarze i wypowiedzi