Dziękujemy Twój adres email został pomyślnie dodany do newslettera Polityki Zdrowotnej.

Loża ekspertów

Juliusz Krzyżanowski

Adwokat, Senior Associate w zespole Life Sciences kancelarii prawnej Baker McKenzie, b. doradca ministra zdrowia. 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Centrum Prawa Amerykańskiego, prowadzonego przez Uniwersytet Warszawski i University of Florida Levin College of Law, Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.

Posiada rozległe doświadczenie w dziedzinie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, które zdobywał, między innymi, jako doradca Ministra Zdrowia. W swojej pracy koncentruje się na zagadnieniach z zakresu szeroko pojętego prawa...

Komentarze i wypowiedzi
Beata Ambroziewicz

Lider Polskiej Unii Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia”

Od lat związana z organizacjami pacjenckimi i działalnością społeczną. Aktualnie jest liderem Polskiej Unii Organizacji Pacjentów “Obywatele dla Zdrowia”. Pełni też funkcję dyrektora Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych i dyrektora Fundacji Wygrajmy Zdrowie. Jest zastępcą Redaktora Naczelnego Głosu Pacjenta Onkologicznego. Jest także członkiem Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia
Koordynator projektów unijnych, kampanii społecznych i projektów rzeczniczych

Komentarze i wypowiedzi
Prof. Adam Witkowski

Lekarz, kardiolog, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Jest kierownikiem Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii w Warszawie, członkiem Komisji Planowania i Rozwoju Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Koordynuje kampanię społeczną “Stawka to Życie. Zastawka to Życie” prowadzonej w ramach europejskiej inicjatywy Valve for Life  European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions of the European Society of Cardiology (EAPCI ESC). Swoje wieloletnie doświadczenie i szacunek środowiska medycznego zyskał za sprawą wielu dokonań naukowych i...

Komentarze i wypowiedzi
Urszula Pasławska

Prawnik, posłanka na Sejm, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. 

Pochodzi z Biskupca. Z wykształcenia jest prawnikiem. Ukończyła Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a także studia podyplomowe na kierunku Integracja Europejska i Współpraca Transgraniczna na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim. 

W 2006 roku została najmłodszym w historii wicemarszałkiem województwa w Polsce. Funkcję sprawowała do 2012 roku, zajmując się przede wszystkim wdrażaniem środków unijnych w województwie warmińsko – mazurskim. W latach 2012-2014 była wiceministrem Skarbu...

Komentarze i wypowiedzi
Bartosz Poliński

Współzałożyciel Fundacji Onkolgoicznej ALIVIA 

Jest absolwentem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej na kierunku informatyka. Wieloletni dyrektor departamentu jednej z największych spółek giełdowych w Polsce. W 2010 roku wspólnie ze swoją siostrą Agatą założył Fundację Onkologiczną Alivia, w której pełni funkcję Prezesa Zarządu. Ponadto jest Członkiem Zarządu Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej oraz zasiada w Radzie Fundacji Polska Liga Walki z Rakiem.

Komentarze i wypowiedzi
Rafał Janiszewski

Właściciel Kancelarii Doradczej świadczącej usługi z zakresu organizacji ochrony zdrowia na rzecz podmiotów leczniczych. Prelegent, organizator wielu szkoleń i konferencji dotyczących ochrony zdrowia i praw pacjentów.  W latach 1998-1999  pracownik Biura Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzania Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego. Autor ponad 20 publikacji książkowych poświęconych organizacji ochrony zdrowia oraz standardom finansowania świadczeń zdrowotnych. W latach 2005-2007 ekspert Prezydium Sejmowej Komisji Zdrowia, jako doradca ds. świadczeń zdrowotnych. Współautor opracowania generalnego w ramach...

Komentarze i wypowiedzi
Paweł Koczkodaj

Ambasador Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem w Polsce z nominacji Association of European Cancer Leagues w Brukseli

 

Specjalista zdrowia publicznego, edukator zdrowotny, absolwent oraz doktorant Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.Część studiów magisterskich ukończył w Finlandii w University of Lapland oraz University of Eastern Finland w ramach stypendium zagranicznego. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa medycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studiów podyplomowych nowoczesna promocja w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Abiturient Alpbach Summer School European Health Care...

Komentarze i wypowiedzi
Krzysztof Ostaszewski

Redaktor naczelny Będąc Młodym Lekarzem, członek Porozumienia Rezydentów.

W 2013 rozpoczął rezydenturę z onkologii klinicznej. W trakcie studiów wyjechał na praktyki do Austrii i Łotwy, odbył również roczne stypendium w Hiszpanii

Komentarze i wypowiedzi