Dziękujemy Twój adres email został pomyślnie dodany do newslettera Polityki Zdrowotnej.

Loża ekspertów

Anna Czech

Polityk, menedżer i samorządowiec, posłanka na Sejm (Prawo i Sprawiedliwość)

Pracowała m.in. w Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnowie, pełniła funkcję wojewódzkiego inspektora sanitarnego i dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. W latach 1997-1998 była wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska inspektorem ochrony środowiska. Od 1998 pełni funkcję dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie. Równocześnie jest prezesem Małopolskiego Związku Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej. W obecnej kadencji jest członkiem Sejmowej Komisji Zdrowia. Jest również Przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Ochrony Zdrowia, a także członkiem zespołów ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki oraz ds. Zdrowia Publicznego.