Dziękujemy Twój adres email został pomyślnie dodany do newslettera Polityki Zdrowotnej.

Loża ekspertów

Anna Janczewska-Radwan

Minister ds. systemu ochrony zdrowia Gospodarczego Gabinetu Cieni Business Centre Club

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jest członkiem Rady ds. Zdrowia Publicznego przy Ministrze Zdrowia i wieloletnim członkiem Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. W latach 2008-2014 Prezes Polskiej Izby Wyrobów Medycznych POLMED. W latach 2004-2008 Członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.

Od 1993 roku jest ekspertem ds. Ochrony Zdrowia w BCC. W 1991 roku uzyskała tytuł Pierwszej Damy Polskiego Biznesu a w 1997 roku Bizneswoman 1997, w 1998 roku Narodowa Fundacja Właścicielek Przedsiębiorstw Waszyngtonu nadała jej tytuł „Woman to Watch”.