Dziękujemy Twój adres email został pomyślnie dodany do newslettera Polityki Zdrowotnej.

Loża ekspertów

Andżelika Możdżanowska

Dziennikarka, ekonomistka i polityk, posłanka na Sejm (Polskie Stronnictwo Ludowego)

Jest absolwentka zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz ochrony środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Założycielka i prezeska Stowarzyszenia „Po Prostu Pomagam”. Od lat związana z Polskim Stronnictwem Ludowym. W latach 2011-2015 jako senator zasiadała w komisjach: samorządu terytorialnego i administracji państwowej; polityki społecznej i rodziny; kultury i środków przekazu, której była wiceprzewodniczącą. W 2015 r. pełniła funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Premiera w Gabinecie premier Ewy Kopacz. Od 2015 jest posłanka z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zasiada w komisjach: ds. Unii Europejskiej; polityki senioralnej oraz komisji śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold.

ARTYKUŁY POWIĄZANE Z EKSPERTEM