Dziękujemy Twój adres email został pomyślnie dodany do newslettera Polityki Zdrowotnej.

Loża ekspertów

Prof. Adam Witkowski

Lekarz, kardiolog, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Jest kierownikiem Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii w Warszawie, członkiem Komisji Planowania i Rozwoju Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Koordynuje kampanię społeczną “Stawka to Życie. Zastawka to Życie” prowadzonej w ramach europejskiej inicjatywy Valve for Life  European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions of the European Society of Cardiology (EAPCI ESC). Swoje wieloletnie doświadczenie i szacunek środowiska medycznego zyskał za sprawą wielu dokonań naukowych i medycznych.