Dziękujemy Twój adres email został pomyślnie dodany do newslettera Polityki Zdrowotnej.

Loża ekspertów

Beata Ambroziewicz

Lider Polskiej Unii Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia”

Od lat związana z organizacjami pacjenckimi i działalnością społeczną. Aktualnie jest liderem Polskiej Unii Organizacji Pacjentów “Obywatele dla Zdrowia”. Pełni też funkcję dyrektora Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych i dyrektora Fundacji Wygrajmy Zdrowie. Jest zastępcą Redaktora Naczelnego Głosu Pacjenta Onkologicznego. Jest także członkiem Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia
Koordynator projektów unijnych, kampanii społecznych i projektów rzeczniczych