Dziękujemy Twój adres email został pomyślnie dodany do newslettera Polityki Zdrowotnej.

Loża ekspertów

Bartosz Poliński

Współzałożyciel Fundacji Onkolgoicznej ALIVIA 

Jest absolwentem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej na kierunku informatyka. Wieloletni dyrektor departamentu jednej z największych spółek giełdowych w Polsce. W 2010 roku wspólnie ze swoją siostrą Agatą założył Fundację Onkologiczną Alivia, w której pełni funkcję Prezesa Zarządu. Ponadto jest Członkiem Zarządu Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej oraz zasiada w Radzie Fundacji Polska Liga Walki z Rakiem.