Dziękujemy Twój adres email został pomyślnie dodany do newslettera Polityki Zdrowotnej.

Loża ekspertów

Damian Patecki

Wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

Lekarz rezydent anestezjologii i intensywnej terapii. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Jest założycielem i pierwszym szefem organizacji skupiającej młodych lekarzy.