Dziękujemy Twój adres email został pomyślnie dodany do newslettera Polityki Zdrowotnej.

Loża ekspertów

Elżbieta Puacz

Diagnosta laboratoryjny, specjalista z mikrobiologii i zdrowia publicznego, prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w Warszawie 

Absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie na kierunku biologia i studiów podyplomowych z zakresu zarządzania spółką prawa handlowego ochrony zdrowia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Specjalista zdrowia publicznego i mikrobiologii.  Uzyskała stopień doktora nauk medycznych z dziedziny biologii medycznej w Akademii Medycznej w Lublinie.

Od 2010 r. jest prezesem Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych w Warszawie. Zawodowo związana  z Zakładem Mikrobiologii Środowiskowej UMCS, Okręgowym Szpitalem Kolejowym w Lublinie, Laboratorium Diagnostycznym Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie, Laboratorium Mikrobiologicznym SPZOZ w Krasnystawie, a także Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym  im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. Wyróżniona Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez prezydenta RP i odznaczeniem Ministra Zdrowia „Zasłużony dla Ochrony Zdrowia”.