Dziękujemy Twój adres email został pomyślnie dodany do newslettera Polityki Zdrowotnej.

Loża ekspertów

Prof. Janusz Heitzman

Lekarz, specjalista psychiatra, dr hab. nauk medycznych.

Jest profesorem nadzwyczajnym I dyrektorem naczelnym Instytu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,  kierownikiem Kliniki Psychiatrii Sądowej. Nauczyciel akademicki i wykładowca od w Uniwersytecie Jagiellońskim  w Krakowie,  w Collegium Medicum (do 2014 roku) , na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Psychiatrycznego. W latach 2010 -2013 był Prezesem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a od 2013 pełni funkcję wiceprezesa. Jest członkiem Zarządu Sekcji Psychiatrii Sądowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,  członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej, członkiem Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego. Od 2015 roku jest przedstawicielem Polski w  COST – programie Unii Europejskiej   zajmującym się oceną porównawczą i badaniami skuteczności i rozwoju  w długoterminowej opiece sądowo-psychiatrycznej w Europie . Jest autorem 25 książek, monografii, skryptów, rozdziałów w książkach  oraz  ponad 200 artykułów naukowych. Ponad 40 publikacji było opublikowane w obcych językach.  Większość prac jest poświęcona zagadnieniom psychiatryczno-prawnym i stresowi pourazowemu (PTSD).