Dziękujemy Twój adres email został pomyślnie dodany do newslettera Polityki Zdrowotnej.

Loża ekspertów

Juliusz Krzyżanowski

Adwokat, Senior Associate w zespole Life Sciences kancelarii prawnej Baker McKenzie, b. doradca ministra zdrowia. 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Centrum Prawa Amerykańskiego, prowadzonego przez Uniwersytet Warszawski i University of Florida Levin College of Law, Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.

Posiada rozległe doświadczenie w dziedzinie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, które zdobywał, między innymi, jako doradca Ministra Zdrowia. W swojej pracy koncentruje się na zagadnieniach z zakresu szeroko pojętego prawa ochrony zdrowia, w tym prawa farmaceutycznego, medycznego i żywnościowego. Stale współpracuje ze stowarzyszeniami branżowymi z sektora farmaceutycznego, dystrybucyjnego i FMCG w ramach prowadzonych procesów legislacyjnych w zakresie zmian w Prawie farmaceutycznym, ustawie o refundacji, ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz aktach wykonawczych. Posiada doświadczenie w zakresie projektów compliance w spółkach z sektora farmaceutycznego i wyrobów medycznych oraz reklamy leków i suplementów diety. Wielokrotnie brał udział jako prelegent w ramach konferencji związanych z tematyką ochrony zdrowia.