Dziękujemy Twój adres email został pomyślnie dodany do newslettera Polityki Zdrowotnej.

Loża ekspertów

Jadwiga Rudnicka

Inżynier, posłanka na Sejm I kadencji, senator w latach 2005-2007, od lat związana ze służbą zdrowia 

Od 1991 roku związana jest ze służbą zdrowia, społecznie i politycznie. Przez ponad 20 lat rozbudowywała Centrum Onkologii w Gliwicach, pełniąc funkcję pełnomocnika dyrektora  ds. inwestycyjnych. Pełniła funkcję Prezesa Fundacji na rzecz Hospicjum w Gliwicach. Była także wiceprzewodniczącą Oddziału Śląskiego Polskiego Komitetu Zwalczania Raka. W latach 2005-2007 z ramienia Senatu była członkiem ministerialnej Rady do spraw Zwalczania Chorób Nowotworowych.