Dziękujemy Twój adres email został pomyślnie dodany do newslettera Polityki Zdrowotnej.

Loża ekspertów

Krzysztof Ostaszewski

Redaktor naczelny Będąc Młodym Lekarzem, członek Porozumienia Rezydentów.

W 2013 rozpoczął rezydenturę z onkologii klinicznej. W trakcie studiów wyjechał na praktyki do Austrii i Łotwy, odbył również roczne stypendium w Hiszpanii

ARTYKUŁY POWIĄZANE Z EKSPERTEM