Dziękujemy Twój adres email został pomyślnie dodany do newslettera Polityki Zdrowotnej.

Loża ekspertów

Katarzyna Sabiłło

Założycielka i Prezes Zarządu Fundacji Lege Pharmaciae

Jest absolwentką Wydziału Farmaceutycznego WUM i polsko-francuskich podyplomowych studiów zarządzania (MBA) (UŁ/Université Lyon III). Od wielu lat zajmuje się rynkiem farmaceutycznym. Uczestniczyła w pracach parlamentarnych nad kolejnymi nowelizacjami prawa farmaceutycznego. Była członkiem zespołu ds. nowelizacji prawa farmaceutycznego przy Ministrze Zdrowia. Jest wykładowcą Colledium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego  oraz Uczelni Łazarskiego.