Dziękujemy Twój adres email został pomyślnie dodany do newslettera Polityki Zdrowotnej.

Loża ekspertów

Katarzyna Śledziewska

Dyrektor Zarządzający DELab UW

Jest adiunktem na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW i prowadzi wykłady z  teorii integracji gospodarczej i regionalnych ugrupowań, a także analizy zjawisk makroekonomicznych przy użyciu metod empirycznych. Jest członkiem Readie – międzynarodowego ośrodka naukowego zrzeszającego badaczy gospodarki cyfrowej.

Pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego DELab UW oraz koordynuje program Digital Market. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół gospodarki cyfrowej i międzynarodowej, Jednolitego Rynku Cyfrowego, integracji gospodarczej i regionalizmu.

DELab UW to transdyscyplinarny instytut utworzony przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego przy wsparciu firmy Google. Stanowi platformę współpracy i wymiany myśli pomiędzy akademią, biznesem i instytucjami publicznymi.

 

 

ARTYKUŁY POWIĄZANE Z EKSPERTEM