Dziękujemy Twój adres email został pomyślnie dodany do newslettera Polityki Zdrowotnej.

Loża ekspertów

Lidia Gądek

Lekarz, polityk, posłanka na Sejm, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki oraz Zespołu ds. Cukrzycy

Ukończyła Śląską Akademię Medyczną. Ma specjalizacje zawodowe z zakresu chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej i medycyny pracy. Ukończyła także podyplomowo Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach w zakresie zarządzania placówkami ochrony zdrowia. Była dyrektorem miejsko-gminnego Centrum Medycznego.

W Parlamencie zasiada od 2011 roku. Jest członkiem sejmowej Komisji Zdrowia, a także kilku zdrowotnych zespołów parlamentarnych. Zainicjowała powstanie Zespołu ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki oraz Zespołu ds. Cukrzycy, którym przewodniczy.