Dziękujemy Twój adres email został pomyślnie dodany do newslettera Polityki Zdrowotnej.

Loża ekspertów

Marek Balicki

Lekarz, polityk, dwukrotny minister zdrowia

Jest absolwentem Akademii Medycznej w Gdańsku, specjalistą w dziedzinie anestezjologii (I st.) i psychiatrii (II st.).

Jest członkiem powołanej przez Prezydenta Andrzeja Dudę Narodowej Rady Rozwoju, członkiem Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN, przewodniczącym Rady Fundacji Polska Liga Walki z Rakiem oraz prezesem Stowarzyszenia Oddziałów Psychiatrycznych Szpitali Ogólnych. Uczestniczy także w pracach Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Kierował kilkoma szpitalami warszawskimi (m. in. Szpitalem Psychiatrycznym „Drewnica”), dwukrotny minister zdrowia (2003 oraz 2004-2005), doradca Prezydenta RP  (1998-2001), wieloletni. Był inicjatorem powołania Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce i wieloletnim prezesem Warszawskiego Towarzystwa Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi.

Obecnie jest Kierownikiem Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Wolskim w Warszawie i asystentem w II Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Autor licznych publikacji dot. m. in. polityki zdrowotnej; organizacji, finansowania i zarządzania w ochronie zdrowia; praw pacjenta oraz zdrowia psychicznego.