Dziękujemy Twój adres email został pomyślnie dodany do newslettera Polityki Zdrowotnej.

Loża ekspertów

Marcin Kędzierski

Manager i niezależny ekspert z dziedziny informatyki medycznej.

Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań prawnych i technicznych przez administrację publiczną dla różnych sektorów gospodarki. Były urzędnik ministerstwa zdrowia oraz ministerstwa administracji i cyfryzacji. Były Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, gdzie odpowiadał za system informacji w ochronie zdrowia. Jest autorem szeregu rozwiązań z zakresu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Ekspert z dziedziny informatyki medycznej oraz innowacyjnych technologii medycznych. Współpracuje ze świadczeniodawcami dostawcami technologii informatycznych.