Dziękujemy Twój adres email został pomyślnie dodany do newslettera Polityki Zdrowotnej.

Loża ekspertów

Marcin Nowacki

Wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

W latach 2006-2010 pełnił funkcje kierownicze w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A oraz Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, odpowiadając za rozwój inwestycji i politykę gospodarczą. Brał udział w realizacji ponad 40 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości przekraczającej 1 mld euro. Aktywny przedsiębiorca posiadający wieloletnie doświadczenie na rynku świadczenia usług diagnostyki obrazowej, w tym teleradiologii. W ramach ZPP koordynuje m.in. prace związane z sektorem medycznym, zarówno z punktu widzenia branży farmaceutycznej, świadczeniodawców prywatnych, jak i finansowania systemu.