Dziękujemy Twój adres email został pomyślnie dodany do newslettera Polityki Zdrowotnej.

Loża ekspertów

Marek Ruciński

Lekarz, polityk, poseł na Sejm (.Nowoczesna)

Lekarz i wieloletni Ordynator Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. 40 lat temu wybrał ten zawód, aby pomagać ludziom. Deklaruje, że dobro pacjentów leży mu szczególnie na sercu.

Chce zmieniać służbę zdrowia, uczynić ją bardziej przyjazną i skuteczną poprzez zniesienie monopolu NFZ, znalezieniu dodatkowych źródeł finansowania, przywróceniu godności i podmiotowości pacjentom, zmianie sposobu zatrudniania i finansowania personelu medycznego, w tym przede wszystkim pielęgniarek i fizjoterapeutów, a także weryfikacji sposobu edukacji prozdrowotnej.

Od listopada 2015 z ramienia .Nowoczesnej zasiada w Sejmie. Jest wiceprzewodniczącym Komisji Zdrowia oraz członkiem Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.