Dziękujemy Twój adres email został pomyślnie dodany do newslettera Polityki Zdrowotnej.

Loża ekspertów

Paweł Koczkodaj

Ambasador Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem w Polsce z nominacji Association of European Cancer Leagues w Brukseli

 

Specjalista zdrowia publicznego, edukator zdrowotny, absolwent oraz doktorant Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.Część studiów magisterskich ukończył w Finlandii w University of Lapland oraz University of Eastern Finland w ramach stypendium zagranicznego. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa medycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studiów podyplomowych nowoczesna promocja w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Abiturient Alpbach Summer School European Health Care and Social Systems in Transition (Austria). Ambasador Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem w Polsce z nominacji Association of European Cancer Leagues w Brukseli. Stypendysta Alpbach Scholarship Programme w 2016 i 2017 r. (Austria). Uczestnik licznych krajowych oraz zagranicznych konferencji oraz szkoleń związanych z zagadnieniami zdrowia publicznego. Kierownik oraz członek zespołów badawczych w krajowych oraz zagranicznych projektach naukowych prowadzonych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz Centrum Onkologii w Warszawie, certyfikowany menedżer projektów (certyfikat PRINCE2® Foundation). Od 2012 r. zawodowo związany głównie z Ministerstwem Zdrowia, gdzie pracował m.in. w Biurze Prasy i Promocji Ministra Zdrowia. Obecnie pracuje w Pracowni Prewencji Pierwotnej w Centrum Onkologii w Warszawie. W pracy zawodowej oraz naukowej skupia się głównie na zagadnieniach związanych z prewencją pierwotną nowotworów oraz promocją zdrowia.