Dziękujemy Twój adres email został pomyślnie dodany do newslettera Polityki Zdrowotnej.

Loża ekspertów

Piotr Piotrowski

Założyciel Fundacji 1 Czerwca

Od 12 lat zmaga się z chorobą syna. W 2012 roku był organizatorem przed Ministerstwem Zdrowia protestu  pacjentów i lekarzy przeciwko obstrukcyjnym działaniom administracji. Od tamtej pory aktywnie angażuje się w działania w obrębie praw pacjentów, oraz mające na celu budowanie poszanowania i porozumienia pomiędzy pacjentami, administracją publiczną, świadczeniodawcami i lekarzami. Był inicjatorem i liderem niezależnego społecznego ruchu w ochronie zdrowia „Porozumienie 1 Czerwca” skupiającego ponad 30 organizacji pozarządowych, osób prywatnych, ekspertów i lekarzy. W czerwcu 2013 współorganizował Wysłuchanie Obywatelskie w Sejmie RP dotyczące leczenia transgranicznego. W 2014 powołał do życia Fundację 1 Czerwca. Jako przedstawiciel pacjentów występuje w TV, prasie ogólnopolskiej i lokalnej. Piotrowski z wykształcenia absolwent Akademii Muzycznej i Politechniki Łódzkiej - zawodowo zajmuje się pracą artystyczną oraz działaniami administracyjnymi poza ochroną zdrowia.