Dziękujemy Twój adres email został pomyślnie dodany do newslettera Polityki Zdrowotnej.

Loża ekspertów

Prof. Tomasz Grodzki

Lekarz, senator Platformy Obywatelskiej, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej, minister zdrowia w Gabinecie Cieni Platformy Obywatelskiej

Pochodzi ze Szczecina, ukończył studia na Pomorskiej Akademii Medycznej. Zawodowo praktykuje w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie, którego był dyrektorem w latach 1998-2016. W okresie 2003-2004 piastował funkcję Prezydenta Europejskiego Towarzystwa Torakochirurgów (European Society of Thoracic Surgeons). Od maja 2016 pełni funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów.

W Senacie obecnej kadencji jest członkiem Senackiej Komisji Zdrowia.