Dziękujemy Twój adres email został pomyślnie dodany do newslettera Polityki Zdrowotnej.

Loża ekspertów

Tadeusz Jędrzejczyk

Specjalista zdrowia publicznego, dr n. med., były prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Obecnie jest adiunktem w Zakładzie Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej, pełni także funkcję Przewodniczącego Gdańskiej Rady Zdrowia Publicznego. Przez wiele lat związany był z Narodowym Funduszem Zdrowia najpierw jako dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, a później jako prezes Funduszu.  Był także radnym Miasta Gdańska. W latach 2010-2013 pełnił funkcję Zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym.

Autor kilkudziesięciu prac naukowych związanych z epidemiologią oraz zarządzaniem ochroną zdrowia.