Dziękujemy Twój adres email został pomyślnie dodany do newslettera Polityki Zdrowotnej.

Loża ekspertów

Tomasz Latos

lekarz radiolog, Poseł na Sejm RP, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia

Rodowity Bydgoszczanin, absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu. Specjalista z zakresu radiodiagnostyki. Odbył również podyplomowe studia z zakresu zarządzania finansami i marketingu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1992 związany zawodowo z Szpitalem Uniwersyteckim im. dra A. Jurasza w Zakładzie Radiologii, w latach 1999- 2001 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. lecznictwa tego szpitala. W latach 1998-2005 przewodniczący Komisji Zdrowia Rady Miasta Bydgoszczy. 

Mandat posła sprawuje od 2005 roku. W VII Kadencji Sejmu był Przewodniczącym Sejmowej Komisji Zdrowia, w obecnej jest jej wiceprzewodniczącym.