Dziękujemy Twój adres email został pomyślnie dodany do newslettera Polityki Zdrowotnej.

Loża ekspertów

Urszula Pasławska

Prawnik, posłanka na Sejm, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. 

Pochodzi z Biskupca. Z wykształcenia jest prawnikiem. Ukończyła Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a także studia podyplomowe na kierunku Integracja Europejska i Współpraca Transgraniczna na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim. 

W 2006 roku została najmłodszym w historii wicemarszałkiem województwa w Polsce. Funkcję sprawowała do 2012 roku, zajmując się przede wszystkim wdrażaniem środków unijnych w województwie warmińsko – mazurskim. W latach 2012-2014 była wiceministrem Skarbu Państwa. Od 2015 roku posłanka na Sejm RP. Jej priorytety to polityka prorodzinna, wyrównywanie szans rozwoju uboższych regionów kraju, wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, praca na rzecz prawdziwego równouprawnienia kobiet oraz ekologia.             

Jest wiceprezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego. W obecnej kadencji Sejmu pracuje w Komisji ds Europejskich oraz Komisji Polityki Senioralnej.