Dziękujemy Twój adres email został pomyślnie dodany do newslettera Polityki Zdrowotnej.

Loża ekspertów

Wojciech Maksymowicz

Neurochirurg, prorektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, b. minister zdrowia

Neurochirurg, profesor doktor habilitowany nauk medycznych. Studiował w Warszawie, gdzie zrobił doktorat i habilitację. Jest Prorektorem  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierownikiem Wydziału Nauk Medycznych w Katedrze Neurologii i Neurochirurgii. Minister Zdrowia w rządzie Jerzego Buzka w latach 1997-1999r.