Dziękujemy Twój adres email został pomyślnie dodany do newslettera Polityki Zdrowotnej.

Loża ekspertów

Zofia Małas

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Pielęgniarka dyplomowana, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego i epidemiologicznego. Jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (zdrowie publiczne). Ma trzydzieści lat stażu pracy w Szpitalu Miejskim w Kielcach. Była przewodniczącą Świętokrzyskiej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kielcach w dwóch poprzednich kadencjach samorządu pielęgniarek i położnych. Od stycznia 2016 roku jest Prezesem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Jest członkiem zespołów i komisji działających przy NRPiP, m in. Komisji Prawa i Legislacji, Komisji Budżetowo-Finansowej, Zespołu ds. opieki stacjonarnej. Brała czynny udział w pracach Zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia ds. opracowania sposobu ustalania norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zoz.