Fizjoterapeuci: minister podpisał dziś rozporządzenie

29 Marca 2019, 14:57 rehabilitacja fizjoterapeuta

Minister podpisał dziś rozporządzenie ws. zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 marca w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru dotyczy opisywanej przez nas dziś sprawy. 

Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2219), umożliwiono fizjoterapeutom wykonywanie zawodu w ramach praktyk zawodowych. Wprowadzono obowiązek wpisu praktyki zawodowej fizjoterapeutycznej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, na zasadach takich jak dla praktyk zawodowych lekarzy i pielęgniarek. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Przeczytaj do kiedy trzeba się zarejestrować 

Aleksandra Kurowska

Zobacz:

Maj bez fizjoterapeutów: będą protestować, mają dość pustych obietnic

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz