Fizjoterapia: projekt rozporządzenia dot. stosowania pieczątek

14 Maja 2019, 13:48 dokumentacja medyczna tajemnica lekarska

Wymóg stosowania jedynie pieczęci imiennych lub firmowych stanowi zbędny formalizm - czytamy w uzasadnieniu projektu noweli rozporządzenia ws. specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów. Projekt daje możliwość stosowania pieczęci, nadruku lub naklejek m.in. na duplikatach i odpisach dyplomu oraz kartach przebiegu szkolenia specjalizacyjnego. 

Nowela, której projekt trafił we wtorek do opiniowania - ma na celu deregulację obowiązku stosowania pieczęci lub pieczątek. - Należy zrezygnować z obowiązku stosowania pieczęci lub pieczątek w celu dążenia do elektronizacji i tym samym uproszczenia załatwiania spraw przez wybór stosowania pieczęci, nadruku lub naklejki. Wymóg stosowania jedynie pieczęci imiennych lub firmowych stanowi zbędny formalizm - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Projektowane zmiany są związane z informacją Ministra Przedsiębiorczości i Technologii dotyczącą deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców.

- Obowiązek rezygnacji z używania pieczęci powoduje, że - w razie jego niewypełnienia organy administracji publicznej mogą odmawiać przedsiębiorcom, z przyczyn formalnych, załatwienia jego spraw. Dążenie do elektronizacji i tym samym uproszczenia załatwiania spraw w urzędach jest jednym z priorytetów polityki państwa wyrażonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - uzasadniono.

Źródło: RCL

BPO

 

Przedmiotem projektu rozporządzenia jest nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2017 r.  w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów (Dz. U. poz. 490) mająca na celu deregulację obowiązku stosowania pieczęci lub pieczątek. Należy zrezygnować z obowiązku stosowania pieczęci lub pieczątek w celu dążenia do elektronizacji i tym samym uproszczenia załatwiania spraw przez wybór stosowania pieczęci, nadruku lub naklejki. Wymóg stosowania jedynie pieczęci imiennych lub firmowych stanowi zbędny formalizm.

1.      Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

Projektowane zmiany są związane z informacją Ministra Przedsiębiorczości i Technologii dotyczącą deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców. Obowiązek rezygnacji z używania pieczęci powoduje, że - w razie jego niewypełnienia organy administracji publicznej mogą odmawiać przedsiębiorcom, z przyczyn formalnych, załatwienia jego spraw. Dążenie do elektronizacji i tym samym uproszczenia załatwiania spraw w urzędach jest jednym z priorytetów polityki państwa wyrażonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Składanie oświadczeń w formie papierowej, któremu towarzyszy wymóg formalny stosowania pieczęci lub pieczątek stoi w sprzeczności z nowoczesnym, elektronicznym obrotem prawnym i gospodarczym. Wymóg stosowania pieczęci imiennych lub firmowych stanowi zbędny formalizm. W związku z powyższym podjęto prace legislacyjne mające na celu deregulacje obowiązku stosowania pieczęci lub pieczątek.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz