Fizjoterapeuci apelują o zwiększenie stawki za świadczenia

07 Czerwca 2019, 10:21 fizjoterapeuta masażysta rehabilitacja dziecko

Zwiększenie wyceny stawki za jeden punkt na minimum 3 złote w przypadku świadczeń rehabilitacyjnych udzielanych dzieciom z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodkach lub oddziałach dziennych - to jeden z postulatów fizjoterapeutów, którzy złożyli swoją petycję w resorcie zdrowia. Ich zdaniem stawka na poziomie 1,10 - 1,11 zł za punkt rozliczeniowy to blisko 3-5-krotnie mniej niż wartość tożsamych świadczeń udzielanych na rynku.

Fizjoterapeuci wskazali, że obecnie prowadzenie specjalistycznej rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ramach kontraktu z NFZ, to koszt 33 złotych brutto za godzinę specjalistycznej terapii. Wyliczają, że rynkowa wartość tego typu świadczeń jest w rzeczywistości nawet 3-5 krotnie wyższa i wynosi od 90 do 150 złotych za godzinę. Co więcej obecna cena z punkt rozliczeniowy jest niezmienna od 10 lat.

Niska wycena, a co za tym idzie niska płaca oferowana fizjoterapeutom sprawia, że istnieje poważne zagrożone odpływem kadr do sektora komercyjnego.

- Stanowi realne zagrożenie dla funkcjonowanie istniejącej sieci podmiotów leczniczych oferujących bezpłatną rehabilitację dzieciom i młodzieży w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, poprzez zmniejszenie liczby osób wykonujących zawód fizjoterapeuty w tych podmiotach- oceniają autorzy petycji.

Dodają, że efektem zaniechań w tym obszarze będzie ograniczenie dostępności do świadczeń dla dzieci i młodzieży - a w szczególności tych z niepełnosprawnościami.

- Z jednej strony wprowadzane są regulacja ułatwiające pracę pojedynczym fizjoterapeutom, a z drugiej zaś brak jest konkretnych propozycji i rozwiązań dotyczących szerokiego grona fizjoterapeutów pracujących w zespołach w specjalistycznych placówkach publicznych i niepublicznych realizujących świadczenia wymagające wieloprofilowości - ocenili autorzy petycji.

Dlatego ich zdaniem resort zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia powinny podjąć pilne działania w celu zwiększenia wyceny stawki za jeden punkt do minimum 3 złotych w zakresie rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodków lub oddziale dziennych, a także zdecydowanych działań zmierzających do zapewnienie dodatkowych środków finansowych w kwocie 1,6 tys. zł miesięcznie z Ministerstwa Zdrowia na wynagrodzenia dla fizjoterapeutów - analogicznie do rozwiązań, jakie przyjęto w przypadku pielęgniarek POZ.

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz