KRF sprzeciwia się dyskryminacyjnemu traktowaniu fizjoterapeutów

25 Września 2019, 13:59 fizjoterapeuta rehabilitacja masażysta

Krajowa Rada Fizjoterapeutów sprzeciwia się dyskryminacyjnemu traktowaniu fizjoterapeutów i nie akceptuje faktu, że fizjoterapia jest pomijana w procesach finansowych w ramach środków publicznych. Takie stanowisko Rada przedstawiła w przyjętej uchwale dotyczącej rozpoczętego protestu fizjoterapeutów.

Jak informuje KRF, na XXXV posiedzeniu KRF, które odbyło się 24 września br. przyjęto uchwałę, wyrażającą stanowisko Rady w sprawie rozpoczętego protestu fizjoterapeutów.

Krajowa Rada Fizjoterapeutów sprzeciwia się dyskryminacyjnemu traktowaniu fizjoterapeutów i nie akceptuje faktu, że fizjoterapia jest pomijana w procesach finansowych w ramach środków publicznych.

Przedstawiciele samorządu fizjoterapeutów mówią stanowcze „nie” bierności gremiów odpowiedzialnych za stan polskiej służby zdrowia i nie zgadzają się na skrajne niedofinansowanie, przeciążenie kadr i coraz utrudniony dostęp pacjenta do potrzebnej mu pomocy.

Zdaniem KRF prowadzi to do szybkiego pogarszania się zdrowia obywateli, co jest szczególnie groźne w obliczu starzejącego się społeczeństwa.

Jak wskazuje KRF, od wielu lat nie zostały podniesione pensje fizjoterapeutów i dzisiaj są oni najmniej zarabiającą grupą wśród zawodów medycznych.

KRF wyraziła zrozumienie dla nastroju rozżalenia, buntu i frustracji rzeszy osób zajmujących się fizjoterapią, którzy w obliczu tej trudnej sytuacji próbują się organizować i różnymi drogami walczyć o godne wynagrodzenie odpowiednie do ich kompetencji i obowiązków.

Zdaniem KRF, także wycena fizjoterapii przez Narodowy Fundusz Zdrowia budzi duże wątpliwości: najbardziej istotne, kluczowe elementy nowoczesnej fizjoterapii, czyli badanie i indywidualna praca z pacjentem są wyceniane bardzo nisko. Dodatkowo w swoim stanowisku Rada wskazuje, że pieniądze przeznaczane na fizjoterapię są, ze względu na wieloletnie zaniedbania, źle wydatkowane.

Wyrazem obaw KRF jest skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, której jednym z elementów jest zaskarżenie przepisów dyskryminujących fizjoterapeutów w obszarze finansowym. Rada oczekuje, że wniosek do TK będzie impulsem, który zainicjuje reformy w pożądanym kierunku.

Źródło: KIF

BPO

 
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Wdzięczny pacjent Czwartek, 26 Września 2019, 11:18
Tak trzeba. Popieram. Dość nierówności i pracy za marne grosze. To trudne i wymagające studia, ciężka praca, obowiązek ciągłego dokształcania się za własne pieniądze i kosztem własnego urlopu.W wielu dziedzinach fizjoterapeuci pomagają pacjentom na równi z lekarzami, są niezastąpionym elementem leczenia. Mają dla pacjenta więcej czasu i empatii, służą radą, wsparciem na każdym etapie leczenia. Dzięki ich zaangażowaniu w proces rekonwalescencji udaje się uniknąć wielu powikłań pooperacyjnych i pourazowych, które obciążałyby finansowo szpitale.
Wspieram protest fizjoterapeutów i ich walkę:
- o godną płacę za ciężką pracę
- o poprawę ich warunków pracy (dodatkowe sprzęty i więcej osób zatrudnionych)
- o lepszy dostęp do rehabilitacji
- o lepszą wycenę badania i nowoczesnych metod terapeutycznych zamiast fizykoterapii
- o lepszą płacę pozostałych zawodów medycznych
Społeczeństwo się starzeje, a dobra opieka medyczna, w tym rehabilitacja, to najlepsze, co może zaoferować nam opiekuńcze państwo.