Farmaceuci i diagności szykują się do wykonywania szczepień p/COVID

13 Stycznia 2021, 15:05 Szczepienia

Środowisko farmaceutów oraz diagnostów laboratoryjnych szykuje się do ewentualnego wykonywania szczepień p/COVID-19. Samorządy zawodowe chcą zebrać dla resortu zdrowia informacje o tym, ile osób jest chętnych do odbycia specjalnego szkolenia, które będzie warunkiem wykonywania szczepień.

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska zachęca farmaceutów do zaangażowania się w akcję szczepień p/COVID-19.

"W związku z procedowaną przez rząd ustawą z dnia 17 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, na skutek wprowadzenia której farmaceuci będą mogli wykonywać szczepienia w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, zwracam się do Was z apelem o dołączanie do grona zaangażowanych w akcję pracowników medycznych" - napisała prezes NRA.

Jak podkreśliła, "w celu zapewnienia dostępu do szczepień szerokiemu gronu Polaków w możliwie najkrótszym czasie, niezbędne jest zaangażowanie także tych pracowników ochrony zdrowia, którzy do tej pory nie byli uprawnieni do ich wykonywania". W tym celu okręgowe izby rozpoczęły akcję koordynującą proces naboru chętnych do wykonywania szczepień, którzy po odpowiednim przeszkoleniu będą mogli czynnie zaangażować się w ten proces.

Kiedy i jakie szkolenie?

NRA informuje, że zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Zdrowia przed przystąpieniem do realizacji szczepień niezbędne jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji. Według założeń, bezpłatne szkolenie będzie miało charakter hybrydowy tzn. złożony z części teoretycznej on-line oraz części praktycznej. Część praktyczna zrealizowana zostanie przy współpracy z uczelniami, które prowadzą kształcenie na kierunku lekarskim, pielęgniarstwo lub położnictwo, natomiast Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego odpowiadać będzie za przygotowanie kursu.

"Szkolenie może rozpocząć się końcem lutego lub początkiem marca br. Na chwilę obecną nie ma natomiast ustalonego terminu rozpoczęcia wykonywania szczepień przez nasza grupę zawodową" - wskazuje prezes NRA.

Diagności też szykują się do szkoleń

Także Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych przypomina swoim członkom, że diagności laboratoryjni, którzy zgłoszą chęć wykonywania szczepień ochronnych przeciw COVID-19 zostaną bezpłatnie przeszkoleni. 

"Zasady przeprowadzania szkoleń, po których diagności laboratoryjni uzyskają uprawnienia do wykonywania szczepień przeciwko COVID-19 będzie regulować rozporządzenie MZ. Podczas spotkania on-line, które odbyło się 12.01.2021 r. przedstawiciele MZ poinformowali Prezes KIDL, iż szkolenia dla diagnostów laboratoryjnych (podobnie jak pozostałych medyków, którzy uzyskają te uprawnienia) będą bezpłatne i dwuetapowe" - informuje KIDL.

Jak wskazuje, z uwagi na skalę przedsięwzięcia MZ chciałoby poznać przybliżoną liczbę zainteresowanych szkoleniami w poszczególnych województwach. W związku z tym KIDL uruchomił na swojej stronie ankietę; udział w niej jest dobrowolny i nie jest jednoznaczny z wpisaniem na listę osób skierowanych na szkolenie.
 
 
Nowe grupy uprawnione do wykonywania szczepień
 
Ustawa, w myśl której diagności laboratoryjni będą uprawnieni do wykonywania szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, jest na etapie prac parlamentarnych.

W myśl tych przepisów, wykonanie szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 poprzedzone jest lekarskim badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do jego wykonania. "Do przeprowadzenia szczepienia przeciwko COVID-19 uprawnieni są lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, felczerzy i ratownicy medyczni. Uprawnienia w tym zakresie zyskują również fizjoterapeuci, farmaceuci, diagności laboratoryjni, oraz higienistki szkolne przy zastrzeżeniu, że będą posiadać kwalifikacje, które zostaną określone przez Ministra Zdrowia w drodze rozporządzenia" - wskazuje KIDL.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz