Pracownik szpitala może sobie drzemać

18 Lutego 2021, 13:05 SZPITAL

Pielęgniarka pracująca na etacie nie może spać podczas przerwy w pracy, ale może drzemać. Bo przerwę w pracy osoba zatrudniona na etacie może sobie wykorzystać na posiłek, drzemkę lub przeglądanie social mediów.

Powszechnie wiadomo, że lekarze i pielęgniarki ucinają sobie w pracy drzemki. Zwłaszcza gdy pracują, dyżurują w nocy. Niemniej jednak, drzemki pielęgniarek z oddziału kardiologicznego i wewnętrznego Szpitala im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem nie spodobały się dyrekcji. Podczas jednej z wrześniowych nocy 2020 roku około godz. 3 w zakopiańskim szpitalu na kilku oddziałach na zlecenie dyrekcji odbyła się kontrola. Zdaniem dyrekcji trzy pielęgniarki wówczas spały, zamiast pracować. Zarządzający szpitalem we wrześniu 2020 r. nałożyli na grupę pielęgniarek karę upomnienia. Te nie zgodziły się jednak z takim rozwiązaniem i odwołały się do sądu pracy. Regulamin zakopiańskiego szpitala wskazywał bowiem, że 15 minut przerwy przysługuje pracownikom na spożycie posiłku. Pielęgniarki uznały, że można to jednak wykorzystać na sen.

Pracownik decyduje co zrobi z przerwą

W środę 1 lutego br. Sąd Rejonowy w Nowym Targu orzekł jednak, że szpital nie ma racji. Uchylił kary nałożone na pracownice. Zobowiązał placówkę medyczną także do pokrycia kosztów procesu. 

- Sąd uznał, że pracowniczki szpitala nie spały podczas dyżuru. One korzystały z przerwy w pracy. Nie można ograniczać pracownikowi 15-minutowej przerwy w pracy jedynie do spożywania posiłku, jest  to niezgodne z kodeksem pracy i  obowiązującą dyrektywą dyrektywą nr 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy - mówi Karolina Szewas, adwokat reprezentująca pielęgniarki. Jak relacjonuje, sąd uznał, że owszem, pielęgniarki mogą zamknąć oczy w trakcie przerwy w pracy, położyć się, ale nie spać, bo muszą pozostawać w stanie czuwania. - W ustnych motywach wyroku wybrzmiało to, że osoba drzemiąc pozostaje w stanie czuwania, który jest potrzebny w czasie pracy w szpitalu, a głębszy sen wymaga wybudzania i zaburza czujność personelu medycznego - wskazuje Karolina Szewas.

Panie pielęgniarki pracują w zakopiańskim szpitalu na umowę o pracę, do której stosują się przepisy kodeksu pracy. Zgodnie z art. 134 kodeksu pracy, osobie pracującej na etacie, przysługuje przerwa trwająca co najmniej 15 minut, która wliczana jest do czasu pracy, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin. Co pracownik z nią zrobi, to już jest jego sprawa. Z uzasadnienia Sądu Rejonowego w Nowym Targu wynika, że może jeść albo drzemać. Może także zajrzeć w telefon i korzystać z social mediów. 

- Dlatego trzeba brać pod uwagę, że pracownik nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków zawodowych osiem godzin bez przerwy. Tym bardziej lekarz, o ile nie zaniedbuje pracy, nie cierpią na tym pacjenci ma prawo wrzucić coś w przerwie na social media, obejrzeć je, a tym bardziej edukować pacjentów. Wątpliwe by było, czy może w trakcie pracy udzielać komuś wywiadu, który byłby promocją jego osoby - podkreśla Radosław Tymiński, radca prawny zajmujący się obroną praw lekarzy. Wskazuje, że lekarz ma prawo także do drzemki w czasie dyżuru medycznego, gdyż jest mu to potrzebne do regeneracji sił.

Dyżur medyczny ma inne reguły

Inna sprawa gdy lekarz czy pielęgniarka pełnią dyżur medyczny. Wówczas nie muszą cały czas wykonywać swoich obowiązków, ale tylko gdy zajdzie potrzeba, bo na oddziale coś dzieje się z pacjentem. Dyżury medyczne personel pełni z reguły na podstawie umów cywilno-prawnych. Może więc podczas nich spać, byle czuwał. 

Wcześniej, w opublikowanym na stronie internetowej oświadczeniu dyrekcja zakopiańskiego szpitala stwierdziła, że przysługująca pracownikowi przerwa w pracy nie może być wykorzystywana na spanie. Polityka Zdrowotna chciała poprosić dyrekcję zakopiańskiego szpitala o komentarz do wyroku, ale nie uzyskała go w momencie tworzenia artykułu.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz