Anestezjolodzy ze wschodu w polskich szpitalach

24 Lutego 2021, 16:18 lekarze

Anestezjolodzy ze wschodu mogą już podejmować pracę w Polskich szpitalach. Poszczególne uprawnienia będą nabywać stopniowo.

Już obowiązuje rozporządzenie ministra zdrowia nowelizujące przepisy w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Łagodzi ono wymagania co do kwalifikacji specjalistów zatrudnionych  na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii. Minister zdrowia dopuścił bowiem do pracy anestezjologów spoza Unii Europejskiej.

Ze znowelizowanego rozporządzenia wynika m.in., że lekarz zza granicy posiadający dyplom ukończenia tam studiów medycznych i specjalizacji, będzie mógł pod okiem specjalisty w Polskim szpitalu od razu kwalifikować pacjenta do znieczulenia a także czuwać nad nim po zakończeniu zabiegu.

Najpierw pod nadzorem

Co więcej,noweprzepisy wskazują, że jeśli medyk ze wschodu będzie pracował już w Polsce co najmniej dwa lata, otrzyma prawo podejmowania decyzji o resuscytacji oraz  o jej zakończeniu. Ale to ostatnie po konsultacji z lekarzem specjalistą anestezjologiem. Wreszcie za zgodą lekarza kierującego odziałem, medyk- cudzoziemiec, pracujący w Polsce co najmniej dwa lata, będzie miał prawo znieczulać pacjenta.

Minister zdrowia zdecydował się dopuścić do pracy anestezjologów spoza Unii Europejskiej, pomimo krytycznych uwag praktyków. innymi Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów sprzeciwił się związanym z obniżaniem przez ministra zdrowia standardów bezpieczeństwa pacjentów leczonych w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii
Zdaniem związkowców, możliwość pracy lekarzy anestezjologów z zagranicy o niezweryfikowanych kompetencjach może stanowić bezpośrednie zagrożenie życia dla pacjentów znieczulanych podczas zabiegów operacyjnych oraz leczonych w oddziałach intensywnej terapii. 

Polscy lekarze krytyczni

Oświadczenie wydało także Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii

„Zaproponowany w rozporządzeniu przez ustawodawcę status lekarzy, którzy posiadają tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii uzyskany poza krajami UE i chcą udzielać świadczeń intensywnej terapii oraz anestezji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w sytuacji dynamicznego przyrostu liczby zakażonych SARS-CoV-2, jest na poziomie lekarza rozpoczynającego specjalizację z anestezjologii i intensywnej terapii, czyli lekarza niesamodzielnego, który przez dwa najbliższe lata będzie dodatkowym obciążeniem dla lekarzy specjalistów, co w warunkach pandemii raczej zaburzy pracę OAiIT niż ją ułatwi”.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz