Od jutra mikro podwyżki dla medyków

30 Czerwca 2021, 14:07 Pielęgniarki pielęgniarka

Skromne podwyżki dla medyków, które globalnie wyniosą 4 mld zł w tym roku, zaczynają obowiązywać już od lipca. Powodują  jednak niezadowolenie zawodów medycznych. Bo minimalna pensja lekarza wzrasta tylko o 19 zł.

Od 1 lipca wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia za prace zawodów medycznych. Chodzi ustawę z 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw, gwarantującą od 1 lipca wzrost minimalnego wynagrodzenia zasadniczego. Poniżej określonego ustawowo progu pracownicy medyczni nie będą mogli być opłacani. 

Realne podwyżki niewielkie

Ustawowe minimum to iloczyn wskaźnika przypisanego do jednej z 11 grup, tzw. współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy oraz kwoty bazowej. Zaś na kwotę bazową składa się  przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w roku poprzednim według GUS. To za 2020 rok wynosi 5 167,47 zł. Wysokość współczynnika zależy od kwalifikacji. Najwyższy 1,27 mają lekarze specjaliści, co oznacza, że nie mogą zarabiać obecnie mniej niż 6 246 zł brutto.

 Oto jak wzrosną współczynniki wynagrodzenia od 1 lipca:

  • z 1,27 do 1,31  dla lekarzy ze specjalizacją drugiego stopnia. Według ustawy o minimalnym wynagrodzeniu najniższe wynagrodzenie od lipca 2021 r. wyniesie 6769 zł. To o 19 zł brutto więcej niż obecnie, gdyż do lipca 2021 roku zgodnie z tzw. ustawą 6 proc. mają oni  zagwarantowane wynagrodzenie minimalne na poziomie 6750 zł, o ile zadeklarują, że nie będą pracować dodatkowo w innym szpitali
  • z 1,17 do 1,2 dla lekarzy z pierwszym stopniem specjalizacji. Najniższe wynagrodzenie wyniesie 6201 zł, obecnie jest to 6046 zł, wzrost o 155 zł. Tyle, że według wyliczeń MZ ta grupa zawodowa miała już w styczniu 2020 r. wynagrodzenie zasadnicze na poziomie  6783 zł. Realnie więc podwyżki nie będzie
  • z 1,05 do 1,06 dla lekarzy bez specjalizacji. Najniższe wynagrodzenie wyniesie 5 478 zł, obecnie jest to 5 426 zł, wzrost o 52 zł. 
  •  z 0,73 do 0,81 dla lekarza stażysty. Czyli najniższe wynagrodzenie od 1 lipca 2021 roku wyniesie  4 186  zł, obecnie jest to 3 772 zł, wzrost o 414 zł.
  • z 1,05 do 1,06  dla farmaceuty, fizjoterapeuty, diagnosty laboratoryjnego z wyższym wykształceniem i specjalizacją. Czyli najniższe wynagrodzenie w II połowie  2021 roku wyniesie  5 478 zł, obecnie jest to 5 426 zł, wzrost o 52 zł.
  • 1,05 do 1,06 dla pielęgniarki magister pielęgniarstwa i specjalizacją. To oznacza najniższe wynagrodzenie w II połowie  2021 roku wyniesie  5 478 zł, obecnie jest to 5 426 zł, wzrost o 52 zł.
  • 0,58 do 0,59 dla pracowników niemedycznych. Ich  najniższe wynagrodzenie w II połowie 2021 roku wyniesie 3049 zł, obecnie jest to 2997  zł, wzrost o 52 zł.  

Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że pracownicy medyczni będą dostawać dodatki, które dotychczas sobie wywalczyli. Czyli dodatki covid-owe dla personelu pracującego przy COVID-19, tzw. „zembalowe” dla pielęgniarek. Na te dodatki placówki medyczne mają nadal dostawać oddzielne pieniądze z NFZ.

-To rozwiązanie zostało wprowadzone do ustawy na wniosek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Również na wniosek Związku nowelizacją z dnia 28 maja br. dokonano zmiany daty z 1 lipca na 30 czerwca, tak aby gwarancja niepomniejszania wynagrodzenia obejmowała stan sprzed wygaśnięcia odrębnych strumieni finansowania podwyżek.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz