Czy Polska jest przygotowana do wdrożenia modelu Value Based Healthcare?

04 Czerwca 2019, 8:59 informatyzacja e-zdrowie lekarz

INFARMA rozpoczęła projekt, którego efektem będzie wypracowanie wspólnych rozwiązań dla Polski w zakresie Value Based HealthcareRozmawiamy z dr Joanną Lis, przewodniczącą Grupy VBHC w Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

Czy Value Based Healthcare (VBHC) zrewolucjonizuje opiekę nad pacjentem?

Starzejące się społeczeństwa, choroby przewlekłe i cywilizacyjne powodują rosnące koszty opieki zdrowotnej, dlatego koniecznym jest wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą na efektywniejsze zarządzanie zasobami finansowymi. Opieka zdrowotna oparta na wartościach polega na świadczeniu opieki zdrowotnej, w trakcie którego szpitale i lekarze otrzymują̨ wynagrodzenie w oparciu o wyniki zdrowotne pacjentów. Jak pokazują już liczne przykłady w krajach europejskich, implementacja modelu VBHC przynosi konkretne korzyści finansowe dla budżetów, jednocześnie wzmacniając koordynację opieki, a także komunikację pomiędzy poszczególnym podmiotami systemu ochrony zdrowia.

Czy Polska jest przygotowana do wdrożenia modelu VBHC w ramach systemu opieki zdrowotnej?

Implementacja modelu VBHC jest procesem wieloetapowym oraz złożonym pod wieloma względami. Coraz więcej krajów na świecie tworzy instytucje wspierające zintegrowaną opiekę oraz kreuje politykę zdrowotną sprzyjającą wdrożeniu VBHC. Wymaga ona na przykład kompleksowej, ustandaryzowanej infrastruktury informatycznej, tak by bezpiecznie gromadzić i analizować dane. Polska nadal mierzy się z licznymi wyzwaniami organizacyjnymi, legislacyjnymi i systemowymi. Dlatego INFARMA wraz ze swoimi partnerami europejskimi EFPIA oraz ICHOM w dniu 11 czerwca organizuje I Międzynarodową Konferencję „Road to Value Based Heathcare” z udziałem europejskich praktyków, przedstawicieli administracji publicznej i instytucji naukowych. Celem konferencji jest omówienie najważniejszych zasad VBHC, pokazanie przykładów implementacji oraz ocena w jakim stopniu polski system opieki zdrowotnej może usprawnić wdrożenie VBHC.

W jaki sposób INFARMA będzie wspierać rozwój VBHC?

INFARMA we współpracy z europejskimi partnerami chce aktywnie wspierać implementację VBHC do polskiego systemu ochrony zdrowia. Konferencja Road to Value Based Heathcare jest pierwszym etapem długofalowego projektu jaki chcemy kontynuować już w bardziej sprofilowanej formie. Mianowicie planujemy serię warsztatów, podczas których we współpracy z ekspertami oraz przedstawicielami administracji publicznej chcemy przedyskutować już bardzo konkretne kompleksowe rozwiązania, właściwe dla polskiego systemu ochrony zdrowia.

Koncepcja VBHC jest znana od wielu lat, czy znamy próby jej implementacji w polskim systemie zdrowotnym?

Zdecydowanie tak, koncepcja VBHC jest obecnie co prawda tylko fragmentarycznie implementowana w wielu obszarach, ale są to obiecujące początki, przykładem jest „Program pilotażowy w zakresie opieki nad świadczeniobiorcami z niewydolnością serca – KONS”, którego celem jest ocena efektywności organizacyjnej i klinicznej modelu kompleksowej opieki nad pacjentami z niewydolnością serca czy projekt map potrzeb zdrowotnych stworzony do racjonalnego gospodarowania zasobami systemu. Jest wiele innych przykładów, o których opowiemy podczas konferencji. Dodatkowo pracujemy nad  raportem, w którym znajda się szczegółowe opisy implementacji VBHC w Polsce i na świecie. Jego edycja już wkrótce.

Co decyduje o skuteczności i powodzeniu VBHC?

Implementacja modelu VBHC jest procesem długofalowym i kompleksowym, a o jej powodzeniu decyduje wiele czynników na przykład: przejrzyste rozwiązania legislacyjne, ustandaryzowana informatyzacja systemu, wprowadzenie wskaźników do oceny skuteczności leczenia, jasne zasady finansowania poszczególnych świadczeń. Jednak nadrzędną wartością sprzyjającą efektywnemu implementowaniu modelu jest realne zaangażowanie wszystkich interesariuszy ochrony zdrowia. Ufam, że konferencja będzie nie tylko miejscem wymiany ciekawych pomysłów na to jak uskutecznić implementację VBHC w Polsce, ale przede wszystkim impulsem do realnych przemian systemowych.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz