Barometr WHC: Rekordowy czas oczekiwania na świadczenia gwarantowane

11 Października 2019, 15:30 Pacjent i kolejki

- Po raz pierwszy, odkąd przygotowywany jest Barometr WHC, średni czas oczekiwania na pojedyncze świadczenie gwarantowane przekroczył 4 miesiące, wzrastając do poziomu 4,3 miesiąca (ok. 17 tygodni). Jednocześnie o 2 tygodnie skrócił się czas oczekiwania na wizytę u specjalisty – z 4 do 3,8 miesiąca – wynika z analizy stanu polskiej służby zdrowia w okresie lipiec/sierpień 2019 r. przygotowanej przez Fundację Watch Health Care i firmę MAHTA. 

Tragiczna sytuacja w ortopedii

Jak wskazuje najnowszy Barometr, spośród wszystkich przebadanych dziedzin medycyny, najgorzej wygląda sytuacja w obszarze ortopedii i traumatologii narządu ruchu, gdzie długość oczekiwania na świadczenie wzrosła ponad dwukrotnie – z 10,9 miesiąca do rekordowego 22,2 miesiąca.

Kolejne pozycje w niechlubnym rankingu zajmują angiologia (13,6 miesiąca) oraz reumatologia (10,1).

- Jednocześnie jednym z największych pozytywów jest skrócenie się o 3,5 miesiąca – do poziomu 8,1 miesiąca - czasu oczekiwania w liderującej dotychczas dziedzinie - endokrynologii - ocenia WHC i firma MAHTA.

Kolejki do specjalisty 

Aby uzyskać poradę specjalisty, Polacy muszą poczekać w kolejce średnio 3,8 miesiąca. Porównując dane zebrane w grudniu i styczniu 2019, odnotowano spadek ogólnego czasu oczekiwania na wizyty o 0,2 mies.

- Niezmiennie najdłużej oczekuje się w kolejce do endokrynologa (14 miesięcy). Drugim specjalistą, do którego oczekuje się najdłużej na wizytę, jest angiolog (13,6 miesiąca) - wskazuje najnowszy Barometr.

Do specjalistów, do których dostęp jest najbardziej ograniczony zalicza się również immunolog, neurochirurg, kardiolog i ortodonta - średni czas oczekiwania na wizytę u tych specjalistów to ok.9-10 miesięcy. Z drugiej strony najkrócej – poniżej jednego miesiąca -  pacjenci zmuszeni są czekać m.in. na poradę pediatryczną, psychologiczną, chirurgiczną, czy też onkologiczną

Dłużej do kardiologa, krócej do endokrynologa

W porównaniu do Barometru opublikowanego w lutym 2019 r., zdecydowanie pogorszył się dostęp do kardiologa oraz angiologa. W tych dziedzinach kolejka wydłużyła się o odpowiednio 7 i 6 miesięcy. Największą poprawę odnotowano natomiast w endokrynologii, gdzie Polacy czekają teraz o 10 miesięcy krócej.

- Podsumowując analizowany dostęp do lekarzy specjalistów z 39 dziedzin medycyny, w 11 odnotowano poprawę w dostępności, w przypadku 15 dostępność uległa pogorszeniu, natomiast w przypadku 13 specjalistów czas oczekiwania nie uległ istotnej zmianie (tj. do ok. 0,5 miesiąca) - wyjaśnia WHC oraz Firma MAHTA.

 

Źródło: WHC

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz