Co trzeci chłopiec i co czwarta dziewczynka w Polsce ma nadwagę

08 Listopada 2019, 14:10 Dieta dzieci

Co czwarty chłopiec i co trzecia dziewczynka w wieku 5-9 lat w Polsce ma nadwagę. Choć wciąż to poniżej średniej OECD liczba dzieci z nadwagą w naszym kraju dynamicznie wzrasta. Od 1990 r. liczba ta wzrosłą ponad dwukrotnie.

Wskaźnik nadwagi i otyłości, dynamicznie wzrasta na całym świecie. Czynniki środowiskowe, styl życia, uwarunkowania genetyczne i czynnik kulturowy - mają wpływ na nadwagę u dzieci. Otyłe dzieci są bardziej narażone na ryzyko wystąpienia nadciśnienia i zaburzeń metabolicznych w przyszłości. Psychologicznie otyłość może prowadzić do złego samopoczucia, zaburzeń odżywiania i depresji. Ponadto otyłość może stanowić barierę psychologiczną dzieci do uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych i rekreacyjnych. Otyłość u dzieci jest szczególnie niepokojąca, ponieważ jest silnym predyktorem otyłości w wieku dorosłym, która jest powiązana z cukrzycą, chorobami serca i niektórymi rodzajami raka - wskazują autorzy raportu Health at Glance za rok 2019.

 

W 38 spośród 43 krajów OECD częściej niż u dziewcząt nadwaga występowała u chłopców. Największa dysproporcja (ponad 10 proc. różnicy) między dziewczętami a chłopcami z nadwagą zachowana została w Chinach, Korei, Polsce, Czechach oraz Słowacji. Zbliżony stosunek chłopców do dziewcząt z nadwagą (mniej niż 1 proc.) odnotowano w Portugalii i Wielkiej Brytanii.

Od 1990 do 2016 r. odsetek dzieci z nadwagą w grupie wiekowej 5-9 lat w 35 krajach OECD wzrósł z 20.5 proc. do 31.4 proc. Jedynie Belgia odnotowała nieznaczny spadek dzieci otyłych.

Największy wzrost odnotowano w Polsce, Turcji, Wegrzech, Słowenii i Słowacji- w tych krajach liczba dzieci otyłych od 1990 r. wzrosła ponad dwukrotnie. Wskaźnik otyłości zmienił się nieznacznie w Szwecji, Izraelu, Islandii, Japonii i Danii. W ciągu ostatnich 29 lat stosunek dzieci z nadwagą do całej populacji dzieci w wieku 5-9 lat w tych krajach wzrósł o mniej niż 25 proc.

 

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz