Ministerstwo zdrowia zmienia przepisy: z koronawirusem nie zawsze do szpitala

16 Marca 2020, 10:06 Ministerstwo Zdrowia

Do publikacji zostały w poniedziałek przekazane zmiany w rozporządzeniach ministra zdrowia dotyczących koronawirusa. Jedna z nich przewiduje, że nie wszyscy zakażeni koronawirusem muszą być poddani obowiązkowej hospitalizacji, a część może być leczona w ramach izolacji w warunkach domowych.

Chodzi o rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji

- Hospitalizacja jest środkiem przeciwepidemicznym mającym na celu odosobnienie osób chorych na chorobę zakaźną, która charakteryzuje się wysoką śmiertelnością w populacji ogólnej albo wysoką śmiertelnością w określonych grupach wiekowych lub wśród osób należących do grup ryzyka klinicznego. Proponowane rozwiązanie doprecyzowujące, iż obowiązkowej hospitalizacji podlegają osoby, u których stwierdzono zakażenie lub chorobę zakaźną wywołane wirusem SARS-CoV-2 wynika z aktualnej sytuacji epidemiologicznej dotyczącej koronawirusa SARS-CoV-2 i jej dynamicznego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dywersyfikacji osób, u których stwierdzono zakażenie lub chorobę zakaźną wywołane wirusem SARS-CoV-2, które muszą być hospitalizowane oraz osób, u których nie stwierdzono takiego zakażenia, które mogłyby zostać poddane leczeniu w warunkach domowych. Dlatego też projektowana regulacja doprecyzowuje, iż obowiązkowej hospitalizacji podlegają osoby, u których stwierdzono zakażenie lub chorobę zakaźną wywołane wirusem  SARS-CoV-2 oraz które, zgodnie z decyzją lekarza, nie mogą być leczone w ramach izolacji w warunkach domowych. Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi izolacja to odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby - czytamy w uzasadnieniu.

Załogi samolotów i statków bez obowiązkowej kwarantanny

Kolejne ze zmienionych aktów to rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

Jak wyjaśnia MZ, rozporządzenie MZ z 13 marca 2020 r. ws. ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego nie obejmowało swoim zakresem:

1)      możliwości wyłączenia od obowiązku kwarantanny, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2,  osób wykonujących czynności zawodowe przez załogę statku w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim lub załogę statku powietrznego w rozumieniu przepisów Prawa lotniczego;

Chodzi więc o możliwości zadecydowania o skróceniu lub zwolnieniu z obowiązku odbycia kwarantanny w uzasadnionych przypadkach przez państwowego inspektora sanitarnego.

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

abigale Środa, 18 Marca 2020, 9:10
won minster