NFZ zapłaci za tzw. pretriage w zakresie koronawirusa

08 Kwietnia 2020, 13:07 NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci dodatkowo za wykonanie wstępnej kwalifikacji typu pretriage, która prowadzona będzie w wydzielonej strefie np. namiocie, dla osób z podejrzeniem COVID-19 bez objawów oraz strefie dla osób z podejrzeniem COVID-19 prezentujących objawy infekcji, zorganizowanej na podstawie polecenia wojewody w podmiocie leczniczym posiadającym SOR/IP.

NFZ opublikował zarządzenie prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Jak czytamy w uzasadnieniu, niniejszym zarządzeniem zaktualizowano katalog produktów rozliczeniowych, poszerzając katalog o "produkt dedykowany wstępnej kwalifikacji typu pretriage, która prowadzona będzie w wydzielonej strefie dla osób z podejrzeniem COVID-19 bez objawów oraz strefie dla osób z podejrzeniem COVID-19 prezentujących objawy infekcji, zorganizowanej na podstawie polecenia wojewody w podmiocie leczniczym posiadającym SOR/IP. Wyznaczenie min. dwóch stref (np. w postaci namiotów) dla pacjentów bezobjawowych oraz dla pacjentów prezentujących objawy zmniejszy prawdopodobieństwo przeniesienia zakażenia w momencie pierwszego kontaktu pacjenta z SOR/IP".

NFZ wycenił wstępną kwalifikację triage na 21 zł.

Źródło: NFZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz