#EU4Health nowe środki na zdrowie

17 Lipca 2020, 11:30 europa komisja europejska parlament

Pandemia koronawirusa doprowadziła do światowego wstrząsu gospodarczego, którego skutki zaczynamy odczuwać już teraz. Komisja Europejska wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu zaproponowała plan naprawczy dla Europy, oparty o dwa obszary - nowy instrument naprawczy (Next generation EU) opiewający na 750 miliardów euro oraz o wzmocniony długoterminowy budżet UE na lata 2021–2027. Jakie środki zostały przewidziane na zdrowie?

Next generation EU - nowy instrument naprawczy 

Środki zostaną przeznaczone na działania, które mogą mieć największy wpływ na poprawę obecnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. Komisja Europejska określiła trzy podstawowe obszary, na których opiera się nowy instrument naprawczy i przez które będą inwestowane pieniądze.

Są to: 1. wsparcie państw członkowskich w wychodzeniu z kryzysu; 2. wsparcie dla gospodarki i prywatnych inwestycji; 3. wyciąganie wniosków z kryzysu i praca nad strategicznymi wyzwaniami UE. Nowy program zdrowotny - EU4 Health - będzie częścią ostatniego z obszarów. Więcej o nowym instrumencie naprawczym tutaj.

EU4 Health - unijny program zdrowotny 

W ramach nowego programu zdrowotnego przewidziano wydatkowanie środków na poziomie 9,4 mld euro w latach 2021-2027. Głównym celem, jaki przyświecał KE w jego stworzeniu była poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego i przygotowanie na ewentualność kolejnych, niespodziewanych kryzysów zdrowotnych. Jakie działania mogą być finansowane w ramach EU4Health? KE przewiduje trzy główne obszary, które będą mogły otrzymać wsparcie:

  • zwalczanie transgranicznych zagrożeń zdrowotnych (m.in. tworzenie rezerw leków, urządzeń medycznych i innych zasobów zdrowotnych), 
  • poprawa dostępności leków (m.in. dostępne i niedrogie dla pacjentów i systemów opieki zdrowotnej leki, wyroby medyczne i inne kluczowe zasoby),
  • wzmacnianie systemów opieki zdrowotnej (m.in. niwelowanie nierówności w zdrowiu, profilaktyka chorób cywilizacyjnych, poprawa dostępności świadczeń medycznych i efektywności systemów opieki zdrowotnej).

Niezależnie od uruchomienia EU4 Health, finansowanie sektora zdrowotnego będzie możliwe także w ramach: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Europejskiego Funduszu Socjalnego Plus; Horyzontu Europa; Programu Cyfrowa Europa oraz rescEU – EU emergency response. 

Skąd pieniądze?

Komisja Europejska w imieniu Unii Europejskiej wyemituje obligacje na rynkach finansowych. Ponadto KE wprowadzi zmiany dotyczące zasobów własnych i zwiększy margines elastyczności, dzięki czemu będzie mogła pozyskiwać fundusze na rynkach i rozdysponowywać je za pośrednictwem instrumentu Next Generation EU na programy mające na celu naprawę skutków wywołanych pandemią. 

Wygląda więc na to, że także przed polskim sektorem zdrowia otwiera się nowa szansa na pozyskanie znacznych środków z funduszy UE.

dr Paweł Koczkodaj

(artykuł został opublikowany 1 czerwca 2020 r.) 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz