Lista leków refundowanych obowiązująca od września

24 Sierpnia 2020, 18:57 leki

Resort zdrowia opublikował pierwszą od początku pandemii listę leków refundowanych, która będzie obowiązywać od 1 września.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2020 r.

O najnowszych zmianach w wykazie listy leków refundowanych, na swoim twitterze poinformował wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski. 

Jakie zmiany na najnowszej liście refundacyjnej?

Onkologia

Dinutuksymab beta (Qarziba)- lek sierocy stosowany w onkologii i hematologii dziecięcej. Znajdzie się na wrześniowej liście z utworzeniem nowego programu lekowego dla pacjentów z nerwiakiem zarodkowym współczulnym (neuroblastoma). - Jest to jeden z najczęstszych nowotworów wieku dziecięcego. Lek ten pozwoli uzyskać całkowite wyleczenie dzieci w większości przypadków - informuje wiceminister Maciej Miłkowski.

Brentuksymab vedotin (Adcetris) w ramach dwóch nowych wskazań: Leczenie chorych na chłoniaki CD30+ jako terapia podtrzymująca oraz Leczenie chorych na pierwotne chłoniaki skórne T-komórkowe

Erlotinib-Zentiva jako odpowiednik erlotinibu (Tarceva) stosowanego w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca. "Jego refundacja od września spowoduje obniżkę oficjalnych cen dziewięciokrotnie, czyli ponad 9 mln zł rocznie oszczędności" - zaznacza wiceminister.

Ponatynib (Iclusig) w ramach programu lekowego "Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej i ostrej białaczki limfoblastycznej". - Jest to lek sierocy w doustnej formie terapii, który dla części pacjentów jest jedyną opcją terapeutyczną - podkreśla wiceminister.

Brygatynib (Alunbrig) jako kolejny inhibitor ALK w drugiej linii leczenia w programie lekowym "Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca". - Ze względu na wysoką skuteczność i korzystne warunki kosztowe oczekujemy pilnego zakończenia całego procesu refundacyjnego i objęcia również pierwszej linii - zaznacza wiceminister.

Do programu "Leczenie raka piersi" HER2 ujemnego dodano z wrześniową listą kolejny lek z grupy inhibitorów kinaz CDK4/6 - abemacyklib (Verzenios). Wskazania obejmują I lub II linię leczenia w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy lub fulwestrantem.

W programie lekowym "Leczenie raka piersi" w zaawansowanym hormonozależnym HER2 ujemnym raku piersi rozszerzono z wrześniową listą nowe wskazania dla rybocyklibu (Kisqali) o możliwość leczenia w I lub II linii leczenia w skojarzeniu fulwestrantem.

Niwolumab (Opdivo) - kolejna opcja terapeutyczna w II linii leczenia niedrobnokomórkowego raka płuc w typie innym niż płaskonabłonkowy (EGFR- i ALK-) obok atezolizumabu i nintendanibu. 

Program lekowy "Leczenie raka piersi" w zakresie inhibitorów kinaz CDK4/6 został wraz z wrześniową listą refundacyjną zaktualizowany, poszerzony i na dzień dzisiejszy objął już wszystkie dostępne technologie lekowe.

Nowy schemat leczenia umożliwiający jednoczasowe podawanie leków niwolumab (Opdivo) + ipilimumab (Yervoy) w leczeniu skojarzonym w pierwszej linii terapii czerniaka. "Ten schemat poprawia istotnie wyniki leczenia pacjentów" - zaznacza M. Miłkowski.
 
Nowa terapia skojarzona od 1.09 - binimetynib (Mektovi) + enkorafenib (Braftovi) stosowana będzie w leczeniu zaawansowanym czerniaka skóry z mutacją BRAF. "Będzie to 3 najnowsza opcja terapeutyczna charakteryzująca się dobrym profilem bezpieczeństwa i wysoką skutecznością dla tej grupy" - czytamy we wpisie wiceministra.

 

Schizofrenia 

Nowy lek antypsychotyczny dla pacjentów ze schizofrenią - lurazydon (Latuda). "Charakteryzuje się on korzystnym profilem kardiometabolicznym i nie powoduje wydłużenia odcinka QT oraz nadmiernego przyrostu masy ciała" - stwierdza wiceminister. Lek znajdzie się w refundacji aptecznej we wskazaniu: "Leczenie schizofrenii u dorosłych pacjentów po nieskuteczności lub w przypadku przeciwwskazań do terapii pozostałymi lekami psychotycznymi II generacji."

Kardiologia


Valtricon - pierwszy trójskładnikowy lek zawierający połączenie amlodypina + walsartan + hydrochlorotiazyd. Stosowany jest w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego. 

Iloprost Zentiva jest pierwszym odpowiednikiem  iloprostu (ventavisw leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego. "Blisko trzykrotna obniżka ceny spowoduje zmniejszenie zmniejszenie o 4,8 mln zł wydatków płatnika" - wskazuje wiceminister.

 
Szczepienia
Dzieci urodzone pomiędzy 33 a 35 tyg. z co najmniej trojaczej ciąży będą miały od września zapewnione szczepienia paliwizumabem (Synagis).  "Jest to rozszerzenie obecnych wskazań, jako że w programie profilaktyki zakażeń wirusem RS zabezpieczone są już dzieci urodzone przed 33 tygodniem ciąży" - czytamy.
  • Szczepionka przeciwko grypie (VaxigripTetra) będzie od 1.09 bezpłatna dla osób 75+.
  • Dla dorosłych z chorobami współistniejącymi lub po przeszczepie i dla kobiet w ciąży refundowana będzie szczepionka Influvac Tetra.
  • Dla dzieci od 3 do ukończenia 5 roku refundowana będzie szczepionka donosowa Fluenz Tetra. Jak zaznaczył wiceminister, jest "to bardziej przyjazna dla dzieci forma podania".

Choroby rzadkie

Hizentra- nowa immunoglobulina ludzka normalna w podaniu podskórnym dostępna jako kolejna opcja terapeutyczna w programie "Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych"dla pacjentów z przewlekłą zapalną polineuropatią demielinizacyjną.

Lonoctocog  alfa (Afstyla) "to kolejny długodziałający rekombinowany czynnik krzepnięcia VIII stosowany w zapobieganiu krwawieniom u dzieci z hemifilią A i B"

Romiplostim (Nplate) w dwóch programach lekowych, jako kolejna opcja terapeutyczna dla chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną dla dzieci oraz dorosłych.  - Jest to uzupełnienie międzynarodowych wytycznych o lek o innym mechanizmie działania i formie podania - stwierdza wiceminister.  

Łuszczyca

Pacjenci z ciężką postacią łuszczycy plackowatej otrzymają od września dwie nowe opcje terapeutyczne (inhibitory interleukiny 23) w programie lekowym - guselkumab (Tremfya) i ryzankizumab (Skyrizi).

Etanerceptum (Enbrel) to drugi lek w programie lekowym dla pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej

Tofacytynib (Xeljanz) to 3 opcja terapeutyczna we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego, a pierwsza w formie doustnej. Jest to również pierwsza niebiologiczna terapia w programie.

Tofacytynib (Xeljanz) jako kolejna opcja terapeutyczna w programie "Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym" to . "Będzie to pierwszy lek o podaniu doustnym w tym programie i w nowym mechanizmie działania"  - informuje wiceminister.

Ponadto:

Do wrześniowej listy po raz pierwszy została dołączona lista bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży (lista ciąża+). Znalazło się na niej 114 produktów m.in. wszystkie refundowane insuliny, hormony tarczycy, heparyny drobnocząsteczkowe oraz progesteron. Pracę nad dołączeniem nowych leków do tej listy dalej trwają i będzie ona odpowiednio modyfikowana w najbliższych miesiącach.

W programie leczenia choroby Fabry'ego zabraknie zmian od 1.09. - Związane jest to z trwającymi pracami nad kształtem programu. W związku z tym odpowiednie decyzje zostaną wydane niezwłocznie po ich ukończeniu (najprawdopodobniej na początku września), ale obowiązywać będą od 1.11 - informuje wiceminister Maciej Miłkowski.

Oryginalny produkt leczniczy solifenacyny (Vesicare) nie ma kontynuacji od 1.09, "ze względu na bardzo wysoką cenę i odpłatność dla pacjenta (3,5 i 7-krotnie wyższe dopłaty niż odpowiedniki). Na rynku dostępnych jest 12 refundowanych solifenacyn, więc pacjenci są w pełni zabezpieczeni" - zaznacza wiceminister.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz