MZ: wytyczne dla zakładów patomorfologii

05 Listopada 2020, 16:27 badania technik diagnosta mikroskop naukowiec

W porozumieniu z ekspertami i przedstawicielami środowiska praktyków patomorfologów powstały wytyczne dla zakładów i pracowni patomorfologii - informuje resort zdrowia w swoim komunikacie.

Zobacz: NIK: poważne błędy w diagnozach, patomorfologia do zmiany

Ekspert: raport NIK pokazał to, co środowisko wskazywało od lat

To jeden z etapów podnoszenia jakości w patomorfologii, których ostatecznym krokiem będzie wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi. Pierwsze akredytacje spodziewane są na przełomie 2021/2022 roku - informuje Ministerstwo Zdrowia.

Dzięki opracowaniu wytycznych określony został standard opisu wyniku badania patomorfologicznego, który powinien dostarczać informacje niezbędne do zaplanowania leczenia pacjenta. Dzięki temu placówki, w których pobierany będzie materiał do badań patomorfologicznych otrzymają jednoznaczne wytyczne postępowania tak, aby nie uległ on uszkodzeniu lub zniszczeniu. Natomiast podmioty korzystające z rozpoznań patomorfologicznych uzyskają zakres informacji, jaki powinien się znajdować w rozpoznaniu patomorfologicznym, aby spełniał wymagania pozwalające na podjęcie właściwej i spersonalizowanej terapii.

Co dalej?

Kolejne etapy projektu zakładają opracowanie podręcznika wdrożeniowego dla standardów akredytacyjnych z uwzględnieniem działania w sytuacjach nieprzewidzianych (typu pandemia). W zakładach patomorfologii odbędzie się również druga część pilotażu. Pozwoli ona na ocenę użyteczności podręcznika i oszacowania kosztów wdrożenia standardów w zakładach patomorfologii. Wtedy też będzie możliwa korekta standardów, ich publikacja oraz przygotowanie materiałów do prowadzenia akredytacji w zakładach patomorfologii. Ostateczne przyjęcie standardów, pozwoli osiągnąć główny cel projektu, jakim jest podniesienie jakości badań patomorfologicznych.

Projekt przewiduje też przeszkolenie ok. 3000 pracowników podmiotów leczniczych z zakresu podnoszenia jakości badań patomorfologicznych i ich standaryzacji, w tym wizytatorów, którzy oceniać będą spełnienie standardów akredytacyjnych. 

Końcowym etapem projektu będą wizyty akredytacyjne w 50 zakładach patomorfologii.

 źródło: MZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz