Dziękujemy Twój adres email został pomyślnie dodany do newslettera Polityki Zdrowotnej.

Loża ekspertów

Waldemar Kraska

Lekarz, polityki, senator (Prawo i Sprawiedliwość), Przewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia

 

Pochodzi z Sokołowa Podlaskiego. Ukończył Akademię Medyczną w Białymstoku. Od lat związany jest zawodowo ze szpitalem w Sokołowie Podlaskim, gdzie od 2004 pełni funkcję zastępcy ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej. Jest także koordynatorem medycznym w RM-Meditrans Stacja Pogotowia Ratunkowego w Sokołowie Podlaskim. Jest doświadczonym samorządowcem i działaczem społecznym. Mandat senatora sprawuje od 2005 roku. W obecnej kadencji jest Przewodniczącym Senackiej Komisji Zdrowia.