PILNE!! Ustawa o zawodzie farmaceuty: projekt przekazany do konsultacji

17 Lipca 2019, 10:18 APTEKA FARMACEUTA

Środowisko farmaceutów doczekało się procedowania kluczowego dokumentu kreślącego ramy wykonywania zawodu. Resort zdrowia przekazał dziś (17 lipca) do konsultacji społecznych projekt Ustawy o zawodzie farmaceuty.

Przedstawiony przez Ministerstwo Zdrowia projekt jest realizacją m.in. postulatów, jakie zawarto w rządowym dokumencie "Polityka Lekowa Państwa 2018-2020". W dokumencie kompleksowo dookreślono zasady funkcjonowania zawodu farmaceuty. Co więcej wprowadza szereg uprawnień, które dotychczas nie były formalnie spisane w obowiązujących aktach prawnych.

O jakich uprawnieniach mowa?

Dokument wprowadza możliwość prowadzenia przez farmaceutów prowadzenia konsultacji farmaceutycznych. Ich celem będzie umocowanie farmaceutów w systemie ochrony zdrowia jako ekspertów od stosowania produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Zgodnie z intencją legislatora farmaceuci mają aktywnie i w sposób ciągły uczestniczy w procesie leczenia pacjentów. Zdaniem resortu zdrowia rozwiązanie to ułatwi pacjentom dostęp do rzetelnej wiedzy o farmakoterapii, a także ograniczy przyjmowanie przez pacjentów produktów lub suplementów, które nie są niezbędne w procesie leczenia.  

Farmaceuci będą również uprawnieni do prowadzenia przeglądów lekowych. Celem tej usługi będzie wykrywanie ewentualnych niepożądanych interakcji między przyjmowanymi produktami leczniczymi lub między produktami leczniczymi a innymi przyjmowanymi produktami (np. suplementami diety). Jak zauważa projektodawca obecnie brak jest instrumentów pozwalających na skuteczne wykrywanie tego typu problemów m.in. z uwagi na brak skutecznych rozwiązań systemowych pozwalających na skoordynowanie leczenia. Zdaniem resortu zdrowia rozwiązanie to umożliwi – dzięki częściowemu skoordynowaniu farmakoterapii – na znaczne zmniejszenie ilości nieprawidłowości w farmakoterapii związanych z przyjmowaniem produktów leczniczych lub suplementów o niepożądanych interakcjach, a w konsekwencji pozwoli na zwiększenie skuteczności farmakoterapii.

To nie wszystko, bowiem projekt ustawy umożliwia również farmaceutom opracowywanie indywidualnych planów opieki farmaceutycznej. Plany te będą stanowiły uzupełnienie konsultacji farmaceutycznych i przeglądów lekowych. Ich nadrzędnym celem będzie usystematyzowanie i racjonalizacja procesu opieki farmaceutycznej – zarówno w zakresie przyjmowanych przez pacjenta produktów leczniczych, jak również w zakresie rozwiązań alternatywnych - te ostatnie dotyczyć będą edukacji zdrowotnej, profilaktyki i promocji zdrowego trybu życia.

Nowością będzie umożliwienie farmaceutom wykonywania prostych badań diagnostycznych, które są związane z farmakoterapią. Zapis ten ma zwiększyć pacjentom dostępność do powszechnych badań diagnostycznych, które nie muszą być wykonywane podmiotach leczniczych. MZ chce w ten sposób nie tylko odciążyć same placówki, ale jednocześnie pozwolić farmaceutom - jako przedstawicielom zawodów medycznych - na wykonanie testów i interpretację ich wyników. W efekcie pacjenci będą mieli zdecydowanie niższe ryzyko błędu pomiaru i w konsekwencji wdrożenia nieprawidłowej farmakoterapii.

Finansowanie pod znakiem zapytania?

Projekt ustawy nie wskazuje natomiast na wprowadzenie odpłatnej opieki farmaceutycznej. Resort zastrzega jednak, że pozostawia sobie furtkę do ewentualnego wprowadzenia kolejnych regulacji, które umożliwiłyby prowadzenie opieki farmaceutycznej finansowanej z budżetu państwa.

- Projektowane rozwiązania w zakresie rozszerzenia i usystematyzowania opieki farmaceutycznej nie wiążą się z ich finansowaniem ze środków publicznych. Projektodawca nie wyklucza wprowadzenia dodatkowych regulacji prawnych, wprowadzających takie finansowanie po pozytywnej ewaluacji funkcjonowania projektowanych rozwiązań w ramach podmiotów prywatnych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia apteki ogólnodostępnej. Należy podkreślić, że rozszerzenie zakresu kompetencji farmaceutów, w szczególności pracujących w aptekach ogólnodostępnych, nie będzie niosło za sobą negatywnego wpływu na już świadczone przez nich usługi- czytamy w projekcie.

Nowe możliwości kształcenia

W projekcie ustawy zawarto możliwość realizacji kształcenia podyplomowego (obok szkolenia specjalizacyjnego i studiów podyplomowych) poprzez tzw. kursy kwalifikacyjne. Będą one prowadzone przez jednostki szkolące, a ich program będzie opracowywał zespół ekspertów powołany przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) i będzie zatwierdzany przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

- Nowym rozwiązaniem jest wprowadzenie przepisu umożliwiającego farmaceucie legitymującemu się dorobkiem naukowym lub zawodowym w danej dziedzinie farmacji uznanie tego dorobku za równoważny ze zrealizowaniem programu specjalizacji. Zgodnie z przepisami minister właściwy do spraw zdrowia będzie mógł na wniosek osoby legitymującej się dorobkiem naukowym lub zawodowym, na podstawie opinii ekspertów, uznać dorobek za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego- czytamy w dokumencie OSR.

Z projektem dokumentu można zapoznać się TUTAJ, natomiast strona społeczna otrzymała 21 dni na przesłanie ewentualnych uwag do procedowanego dokumentu.

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

kim Środa, 17 Lipca 2019, 14:09
Cieszynski kupil milczenie farmaceutów o kryzysie lekowym ustawą? Nic z tego ostatecznie nie będzie, efekt mizerny i prowizorka?