Onkologia: rusza ankieta Fundacji OnkoCafe - Razem Lepiej dla pacjentów

04 Maja 2020, 12:29 rak nowotwór chemioterapia onkologia pacjent

Ocena stanów emocjonalnych pacjentów onkologicznych i ich potrzeb w odniesieniu do funkcjonowania w systemie opieki zdrowotnej w aktualnych warunkach wynikających z epidemii koronawirusa - to cel anonimowej ankiety dla pacjentów, którą przygotowała fundacja OnkoCafe - Razem Lepiej.

Jak wskazuje Adrianna Sobol, psychoonkolog i członek Zarządu Fundacji OnkoCafe - Razem Lepiej, osoby z chorobą nowotworową są przyzwyczajone do poczucia niepewności i lęku o przyszłość. W okresie kryzysu wywołanego przez wirus COVID-19 strach przed tym, czego może zabraknąć, okazuje się jednak bardziej dojmujący niż strach przed śmiercią.

W czasie pandemii pacjenci onkologiczni boją się przede wszystkim o brak możliwości spotkania z lekarzem, o to, czy kolejny cykl chemioterapii zostanie podany im zgodnie z planem, o dostępność leków, czy też niemożność zobaczenia bliskich podczas pobytu w szpitalu – mówi Adrianna Sobol.

– Pacjenci zgłaszają nam obawy i problemy, związane ze zmianami w organizacji i trybie pracy placówek, w których dotychczas prowadzili diagnostykę i leczenie onkologiczne. Osoby na różnym etapie ścieżki onkologicznej nie wiedzą, czy powinny zawiesić procedury medyczne, czy też kontynuować je, a jeśli tak - jak i gdzie? Na co dzień pomagamy pacjentom znaleźć odpowiedzi na ich pytania, jednak z naszych obserwacji wynika, że dodatkowym problemem jest nie tylko niewiedza, ale także strach i niepewność. Stąd pomysł na ankietę, która pozwoli lepiej odpowiedzieć na prawdziwe potrzeby pacjentów, które ujawniają się w tak trudnej, nieznanej wcześniej sytuacji. To potencjalnie pomoże zapobiec wielu dramatom związanym ze skutkami epidemii – mówi Anna Kupiecka, prezes Fundacji OnkoCafe - Razem Lepiej.

4 maja 2020 roku pod adresem: Ankieta OnkoCafe dla pacjentów onkologicznych została zamieszczona anonimowa ankieta, skierowana do pacjentów pierwszorazowych, którzy rozpoczęli leczenie oraz dla pacjentów w trakcie terapii i po zakończonym leczeniu onkologicznym.

„Czy masz poczucie, że wiesz jak powinieneś postępować w obecnej sytuacji epidemiologicznej, biorąc pod uwagę swój aktualny stan zdrowia?” „Czy wiesz, gdzie znaleźć ważne informacje dotyczące Twojego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego (zasady postępowania, zalecenia, ważne numery telefonów itp.)?” „Czy w skorzystaniu z telekonsultacji potrzebowałeś wsparcia drugiej osoby?” - m.in. takie zawarte w ankiecie pytania mają pomóc ocenić potrzeby pacjentów w odniesieniu do zmian funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w związku z wytycznymi epidemiologicznymi.

– Stworzona przez naszą Fundację anonimowa ankieta pozwoli ocenić stan emocjonalny pacjentów onkologicznych w dobie epidemii SARS-CoV-2. Chcemy dowiedzieć się, jak pacjenci radzą sobie w pełnym wyzwań okresie izolacji i jakie są ich faktyczne potrzeby. Dzięki temu będziemy mogli lepiej dopasować nasze działania do rzeczywistych potrzeb pacjentów, a tym samym skuteczniej im pomagać – mówi Anna Kupiecka.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz