UE: Jakie priorytety w nowej strategii ws. niepełnosprawności

22 Czerwca 2020, 15:03 niepełnosprawny wózek inwalidzki wyroby medyczne

Parlament Europejski wzywa do nowej, ambitnej strategii UE w sprawie niepełnosprawności do wdrożenia po 2020 r., gdy wygaśnie strategia obecnie obowiązująca. PE chce podjęcia szybkich i zdecydowanych działań na rzecz włączenia osób niepełnosprawnych w życie społeczne i zawodowe w Europie.

Pandemia wyraźnie pokazała, jak bardzo dyskryminowane są osoby niepełnosprawne. Były one narażone na ograniczony dostęp do opieki medycznej, brak pomocy i informacji, a często zostały także zamknięte w różnego typu instytucjach. Dla wielu z tych osób miało to negatywne konsekwencje.

Parlament Europejski dąży do integracyjnego społeczeństwa, w którym prawa osób niepełnosprawnych są chronione, dostosowane do indywidualnych potrzeb i w którym nie ma dyskryminacji.

Parlament chce, aby UE była liderem we wspieraniu osób niepełnosprawnych i wzywa do ambitnej i kompleksowej strategii opartej na zasadzie pełnego włączenia społecznego. Parlament wzywa Komisję Europejską do:

  • opracowania nowej strategii w ścisłej współpracy z osobami niepełnosprawnymi i ich organizacjami
  • włączenia kwestii praw osób niepełnosprawnych do wszystkich polityk i obszarów
  • ustanowienia jasnych i mierzalnych celów oraz regularnego monitorowania
  • zapewnienia osobom niepełnosprawnym równego dostępu do opieki zdrowotnej, zatrudnienia, transportu publicznego, mieszkań
  • wystarczających środków na realizację wszystkich obowiązków związanych z dostępnością
  • wdrożenia i dalszego rozwoju pilotażowego projektu unijnej karty osoby niepełnosprawnej, który umożliwia wzajemne uznawanie statusu osoby niepełnosprawnej w niektórych krajach UE
  • wspólnej unijnej definicji „niepełnosprawności”

Szacuje się, że w UE jest 100 milionów osób z niepełnosprawnościami. Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami (w wieku 20-64) wynosi 50,6 proc., w porównaniu do 74,8 proc. dla osób bez niepełnosprawności (2017). 28,7 proc. osób niepełnosprawnych w UE jest zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w porównaniu z 19,2 proc. ogółu ludności (2018).

Źródło: aerzteblatt

Magdalena Mroczek

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz