Dziękujemy Twój adres email został pomyślnie dodany do newslettera Polityki Zdrowotnej.

Sejm zdecydował ws. dodatków dla medyków za pracę przy COVID

29 Listopada 2020, 10:49 covid koronawirus epidemia pandemia lekarz choroby zakazne respirator

W sobotę Sejm odrzucił uchwałę Senatu  i opowiedział się za tym, aby dodatki w wysokości 100 proc. wynagrodzenia przysługiwały jedynie tym, którzy do walki z Covid-19 zostali skierowani przez wojewodę. Tym samym nie będzie dodatku do wynagrodzenia dla wszystkich pracowników medycznych.

Za odrzuceniem uchwały Senatu o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem Covid-19 głosowało 231 posłów, przeciw 219, a dwóch się wstrzymało.

Senat wznosił o odrzucenie nowelizacji w całości, wskazując, że narusza ona m.in. zasadę równości wynikającą z art. 32 konstytucji. 

To już kolejna nowelizacja przepisów dotycząca m.in. dodatków dla medyków. Wnieśli ją posłowie PiS, by - jak uzasadniali - "konwalidować" błąd, który powstał podczas rozpatrywania miesiąc temu senackich poprawek do poprzedniej noweli covidowej.

Nowelizacja przewiduje, że dodatki za pracę z pacjentem z COVID-19 będą wypłacane jedynie pracownikom medycznym skierowanym do takiej pracy na mocy decyzji administracyjnej, a nie wszystkim w nią zaangażowanym. Nowela zawiera też zapisy odbierające prawo do 100 proc. wynagrodzenia pracownikom podmiotów leczniczych, którzy przebywają na kwarantannie lub izolacji z powodu covid. 

Ponadto nowela znosi obowiązek prezesa NFZ do tego, by skorygował plan finansowy na 2020 roku, by zapewnić podmiotom leczniczym podwyżkę opłaty ryczałtowej o co najmniej o 15 proc. Nowela usuwa też przepis, który zwalniał szpitale z konieczności zwrotu, części ryczałtu w powodu niezrealizowania przewidzianych świadczeń.

"Konwalidacja" błędu

Nowela ta ma "naprawić" błąd popełniony przez posłów PiS w głosowaniach nad poprzednią nowelą ust. covidowej. Pod koniec października Sejm przegłosował bowiem poprawki Senatu  i mimo negatywnego stanowiska rządu, posłowie poparli m.in. poprawkę, zgodnie z którą dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia przysługiwać ma wszystkim (a nie tylko tym skierowanym do pracy) pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w leczenie chorych na COVID-19 lub podejrzanych o zakażenie. Ustawa została 3 listopada podpisana przez prezydenta, jednak nie była publikowana w Dzienniku Ustaw. 

Tuż po przegłosowaniu z "błędem" posłowie PiS złożyli projekt kolejnej nowelizacji w celu naprawy błędu tzw. konwalidacji podczas rozpatrywania senackich poprawek do poprzedniej noweli covidowej. Nowela ta, nad którą właśnie prace zakończył Senat, przewiduje więc, że dodatki za pracę z pacjentem z COVID-19 będą wypłacane jedynie pracownikom medycznym skierowanym do takiej pracy, a nie wszystkim w nią zaangażowanym, czyli przywraca pierwotny kształt z projektu.

Resort zdrowia zapewnia, że dodatki otrzymają nie tylko osoby wskazane w ustawie, ale zgodnie z poleceniem wydanym przez ministra zdrowia prezesowi NFZ, dodatki takie będą wypłacane na podstawie aneksów umów ze szpitalami, dla całego personelu walczącego z Covid-19 w szpitalach II i III poziomu, a dodatkowo dla ratowników medycznych oraz diagnostów laboratoryjnych w laboratoriach szpitali, które wykonują testy w kierunku koronawiursa.

Publikacja ustawy

W sobotę 28 listopada  w Dzienniku Ustaw, gdy uchwalona została już kolejna nowelizacja, opublikowano również pierwotną nowelizację, która przewiduje m.in. dodatki w wysokości 100 procent wynagrodzenia dla wszystkich pracowników służby zdrowia zaangażowanych w walkę z Covid-19.

 Przypomnijmy, że nowelizacja ta, która właśnie weszła w życie, zawiera również szereg innych ważnych przepisów.

Chodzi m.in. o ustawowy obowiązek noszenia maseczek, tzw. klauzulę dobrego samarytanina, czyli zniesienie odpowiedzialności karnej lekarzy za nieumyślne błędy popełnione w ramach walki z Covid-19, ale też zagwarantowanie służbom mundurowym pełnopłatnego zwolnienia lekarskiego z powodu zakażenia koronawirusem.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz